Invigning av Erstas nya sjukhus

Nu är Erstas nya sjukhusbyggnad officiellt invigd. H.M Drottning Silvia klippte bandet i sjukhusets vackra entréhall.

En septemberdag för fyra år sedan tog H.M Drottning Silvia, tillika Ersta diakonis beskyddarinna, det första spadtaget inför uppförandet av sjukhusbyggnaden. Idag var hon tillbaka för att klippa invigningsbandet. Vid sin sida hade hon Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni, Sara Lindholm Larsson, sjukhuschef och Kenneth Bengtsson, styrelseordförande för Ersta diakoni.

Efter invigningsceremonin besökte H.M Drottning Silvia efter eget önskemål Palliativa vårdavdelningens nya lokaler. Där träffade hon medarbetare och patienter.

Därefter drog festligheterna med tal och mingel igång. Under sitt tal inför de samlade gästerna sa H.M Drottning Silvia:

– Detta sjukhus kommer att tjäna medborgarna i Stockholm, och från andra delar i landet under lång tid framåt. Jag är övertygad att ni med all er värme och kärlek kommer att skapa en plats för läkande, lindrande och tröst. Men även en plats för utveckling och forskning, ständigt i människans tjänst. Och utfört med ett mycket stort hjärta.

Direktor Stefan Nilsson välsignade sjukhusbyggnaden, medarbetarna och patienterna i en bön.

 Vi ber om att Gud ska vara med alla som arbetar här, ge dem glädje och frid. Vi ber också att alla patienter som kommer hit ska uppleva det här som en plats för helande och läkande, men också för trygghet och vila.

Sjukhuschef Sara Lindholm Larsson uttryckte sin stolthet:

 Att idag få inviga ett sjukhus, Sveriges största idéburna sjukhus, det är en stor ära för mig. Resan hit har möjliggjorts av det enorma engagemang som finns i alla delar av organisationen. Med den här nya sjukhusbyggnaden, tillsammans med vårt befintliga sjukhus, har vi möjlighet att hjälpa ännu fler. I ett sjukhus där vetenskap och hjärta går hand i hand.

Verksamhet som bedrivs på Ersta sjukhus är specialistvård inom kirurgi och anestesi, medicin, palliativ vård för barn och vuxna, samt röntgen, rehabilitering och primärvård. Ett äldrecentrum med en geriatrisk klinik öppnar nu i oktober och en specialistgynmottagning öppnar i januari 2024.

Läs mer om vården på Ersta sjukhus här >>

Mer om Ersta sjukhus

Porträttbild Amelie Edlund konstcurator

Möt vår konstcurator

"Konst är ett verktyg för att skapa ett mervärde till att vistas i våra lokaler", säger Amelie Edlund. Läs mer om hennes vision för Ersta sjukhus här>>

Porträttbild på Emma Olbers vid Erstas nya sjukhus

Möt Emma Olbers

Går det att skapa ett sjukhus långt ifrån den gängse bilden av något vitt och sterilt? Designern Emma Olbers antog utmaningen. Läs mer här>>

Porträttbild Anna Garpenbeck, Ersta sjukhus

Patienten – inte en kund

"Ekonomin ska gå ihop, men det är inte därför vi finns till. Vi ska bygga tillit, vara professionella och ge patienterna det mesta av vår tid, säger Anna Garpenbeck. Läs mer här>>