Ersta Hopp inger hopp

Bo Blåvarg har under många år som verksamhetschef lett verksamheten Ersta Hopp. En unik verksamhet för alla de som inte fick den hjälp de behövde när de var barn.

Ersta Hopp är en del av Ersta diakoni och är en professionell samtalsmottagning för alla över 18 år som under sin uppväxt utsatts för sexuella övergrepp. Hit är alla välkomna oavsett vilket kön (cis, trans och icke-binär) man identifierar sig som.

Det finns ett stort hopp om att kunna komma vidare i sitt vuxna liv

– På Ersta Hopp räcker det med att du tar kontakt – du behöver inte prestera mer än så. Vi möter många som bär sina upplevelser, men saknar diagnos och därför blir osynlig i vårdsystemet. Genom vårt sätt att arbeta fångar vi upp alla de som behöver vård och stöd men som ännu inte fått det.

En annan sak som gör verksamheten unik är att den saknar övre åldersgräns.

– Vi har haft klienter som varit i 80-årsåldern när de kommit till oss första gången. Det är aldrig för sent att känna ”nu har jag kämpat nog med det här, nu vill jag ta tag i det”..

Sexuella övergrepp är något av det svåraste man kan jobba med. Hur är det att varje dag arbeta med de frågorna?


– Att ha varit utsatt för sexuella övergrepp under uppväxten kan påverka ens vuxna liv i stor utsträckning, i både relationer och självkänsla. Det kan vara allvarliga trauman, som ofta uppstått i nära relationer. En historia som också kan rymma en stor sorg.

– Samtidigt finns det ett stort hopp om att kunna komma vidare i sitt vuxna liv, om en får komma till en mottagning där det finns kunskap och där en kan bearbeta och förstå sin historia. Ett stort hopp om att kunna tycka om sig själv igen och ta hand om sig själv. I vårt arbete fokuserar vi också på resurser, omsorg om sig själv och rörelsen framåt i livet.

Så kan du få hjälp av Ersta Hopp

  • Kontakta oss på telefon 08-714 61 33 eller via e-post hopp@erstadiakoni.se
  • Vi bokar tid för ett första samtal. Samtalen sker i våra lokaler på Erstaklippan. Här är det lugnt och tryggt, och du möts av professionell personal med lång erfarenhet av stöd av personer som varit med om sexuella övergrepp i barndomen.
  • Utifrån vårt första samtal kan vi tillsammans lägga upp en plan för samtalen framåt.
  • Vi tar enbart ut en mindre summa för varje samtal, i nuläget 100 kr.