Anna Garpenbeck med visir

"Vi tar oss tid för patienten"

Anna Garpenbeck har arbetat i olika roller på Ersta sjukhus sedan 2003. Idag arbetar hon som enhetsledare på vårdavdelning och på inskrivningen. Utöver det har hon uppdrag som ERAS-koordinator, ett standardiserat vårdprogram för stor bukkirurgi. Här berätta hon mer om sitt arbete på Ersta sjukhus.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får utvecklas även om jag är på samma arbetsplats. Jag får hela tiden lära mig nya saker, utmana mig och får nya uppdrag. På så sätt landar man och mår bra där man är. En stor fördel här på Ersta är att det är snabba kommunikationsvägar då det är ett litet sjukhus, och det finns en stor lyhördhet från arbetsgivaren.

Hur skiljer sig Ersta från dina tidigare arbetsplatser?

Jag upplever att Ersta sjukhus är mindre anonymt och mer personligt. Vi har en grupp i personalstyrkan som har arbetat länge och som kan stötta våra nyanställda.
Det blir på så sätt säkrare vård och det tror jag är nyckeln för att bibehålla hög medicinska kvalitén, samt att personal vill stanna kvar på sin arbetsplats. När det byts ut en stor mängd personal som det gjordes på min tidigare arbetsplats blir det svårt att stå för den medicinska säkerheten. Sen att vi inte har något akutintag gör att vi kan planera och prioritera vården bättre.

Erstas värdegrund bygger på att ”Se hela människan”. Hur märks det i din jobbvardag?

Vi tar oss tid för patienten och pratar med personen som en individ, en person bakom sjukdomen- personcentrerad vård. Jag upplever att patienterna känner sig sedda. Vi arbetar strikt efter PAL-systemet (patientansvarig läkare) vilket också tar sig uttryck då när de får träffa samma läkare och vårdpersonal. Det är viktigt att se både patienten och sin arbetsmiljö gentemot kollegor. Så skapas en arbetsglädje och yrkesstolthet vilket också patienterna märker.

Ersta är ett specialistsjukhus där kvalitén och patienten är i fokus

Vad gör att du trivs på Ersta?

Att jag kan göra så många olika uppgifter och uppdrag. Det är både administrativt och praktiskt. Jag får vara bland personal och se till att allt flyter på i verksamheten och att personalstyrkan och teamet fungerar. Vi jobbar mycket med att hjälpas åt över gränserna. Lyhördhet mot varandra är viktigt och att vi kan efterleva en god kvalité. Jag går till och från jobbet och känner mig ofta stolt.

Vad tror du är anledningen till att många arbetar här så länge?

Vi har en familjär arbetsmiljö på avdelningen och innan pandemin gjorde vi mycket tillsammans även utanför arbetstid. Det gör att man kommer närmare varandra och får en fin gemenskap. Man har mycket att vinna genom att vara en flexibel arbetsgivare. Att ta tillvara på medarbetarnas erfarenheter, vilja att bedriva förbättringsprojekt, önskemål om kurser skapar en positiv spiral och stärker teamkänslan och vården vidareutvecklas.

Vem rekommenderar du att söka jobb på Ersta sjukhus?

Som nyexaminerad sjuksköterska erbjuder vi en fin grund ut i arbetslivet. Vi månar om våra nyanställda och har en gedigen inskolning med färre patienter per grupp.
Även till erfarna sjuksköterskor och undersköterskor som vill bort från det akuta tempot på storsjukhusen. Här får man uppleva ett lugnare tempo och avancerad kirurgi. Med tre vårdavdelningar kan vi erbjuda rotation och olika valmöjligheter utifrån vad man föredrar att arbeta med. Ersta är ett specialistsjukhus där kvalitén och patienten är i fokus.