duvor som flyger högt mot en himmel i solnedgång

Stöd oss

Så kan du testamentera en gåva till Ersta diakoni

Genom ditt testamente kan du påverka framtiden och andra personers liv. Din testamenterade gåva bidrar till Ersta diakonis arbete för utsatta grupper i samhället.

Goda skäl att skriva ett testamente

  • Jag vill själv bestämma hur min kvarlåtenskap ska fördelas.
  • Jag vill ändra lagens ordning som annars träder in.
  • Jag vill förebygga oenighet kring fördelningen av min kvarlåtenskap.
  • Jag vill skänka till idéburen verksamhet.
  • Jag vill skapa trygghet för min make/sambo eller annan.
  • Jag vill att mitt arv ska vara enskild egendom för arvingarna.

Du kan välja att testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap till Ersta diakoni eller till någon av Ersta diakonis olika verksamheter. Din testamentsgåva kan till exempel bestå av pengar, värdepapper, fastigheter eller annan egendom.

Ett testamente är en skriftlig handling där du uttrycker din sista vilja. För att vara säker på att det blir juridiskt korrekt utformat och följer alla regler som finns rekommenderar vi dig att ta hjälp av en sakkunnig jurist när du skriver ditt testamente.

Ersta diakoni har ett nära samarbete med Familjerättsbyrån och hänvisar alla frågor av juridisk karaktär dit. De svarar helt kostnadsfritt på dina funderingar på tfn 08-722 75 00. Vill du ha hjälp att formulera ditt testamente erbjuder de ett fast pris på testamentesskrivning på 3 500 kr, och om du uppger att du varit i kontakt med Ersta diakoni får du 10% rabatt och betalar endast 3 150 kr.

Har du allmänna frågor om Ersta diakoni, eller vill veta mer om vad din testamenterade gåva kan bidra till är du varmt välkommen att kontakta vår givarservice, på tfn 08-714 60 94 eller e-post donation@erstadiakoni.se.

Foto: Händer

Aktuella insamlingar

Just nu samlar vi in pengar till flera verksamheter inom Ersta diakoni. Våra insamlingsmål baseras helt på verksamheternas behov av gåvomedel.

Foto med två vänner

Våra vänner

Möt företag, stiftelser och privatpersoner som har valt att stödja vår verksamhet. Utan deras stöd skulle vissa av våra verksamheter inte finnas.

Foto: Första spadtaget Ersta Nya Sjukhus

Gåvopolicy

Gåvor och bidrag är viktiga tillskott för att Ersta diakoni ska kunna bedriva den högkvalitativa vård och omsorg som vi vill kunna erbjuda.