Händer i en gest av gemenskap

Stöd oss

Aktuella insamlingsändamål

Vissa verksamheter inom Ersta diakoni är helt eller delvis beroende av gåvomedel. Andra verksamheter kan med stöd av gåvomedel genomföra kvalitetshöjande åtgärder som direkt eller indirekt kommer våra patienter/boende/brukare till gagn.

Just nu samlar vi in pengar till:

Ersta fristad~ Hjälpfonden som är vår allmäna fond för hela Ersta diakonis verksamhet. En ospecificerad gåva går hit och användas där den bäst behövs.

~ Ersta Fristad där kvinnor och deras barn som utsatts för våld och hot får skydd.

~ Ersta Vändpunkten där barn, ungdomar och andra anhöriga till personer med riskfyllt drog- eller alkoholberoende får kunskap, hjälp och stöd.

~ Ersta Hopp där personer över 18 år, oavsett kön, könsidentitet och sexuell identitet, som blivit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten får stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser.

Ersta äldreomsorg~ Ersta Möjlighet skyddat boende för hemlösa kvinnor med missbruks-/psykiatrisk problematik som har flytt från en våldsam partner.

~ Erstagruppen/Café Minnesvärt där demenssjuka och anhöriga får möjlighet att träffa andra i samma situation, lära sig mer och få verktyg att hantera vardagen.

~ Erstas äldreboenden, våra boenden där äldre får en meningsfull vardag och ett tryggt hem.

~ Ersta Näsbyparks Parkinsonboende, Sveriges första och enda boende för personer som drabbats av Parkinsons sjukdom.

Ersta Hospice~ Hospice där svårt sjuka människor får en värdig sista tid i livet.

~ Lilla Erstagården där svårt sjuka barn får vård och en sista tid i livet med familjen i sin närhet.

~ Ersta Betania, sommarhem där deltagare och medarbetare i Erstas verksamheter ges möjlighet till återhämtning i vacker skärgårdsmiljö.

Via länken ovan hittar du information om hur du enkelt kan skänka din gåva. Utöver betalningsmetoderna som nämns går det även utmärkt att ge din gåva på följande sätt:

  • Via plusgiro 90 00 54-8 eller bankgiro 900-0548.
  • Swisha valfritt belopp till 9000548

Du är varmt välkommen att kontakta vår givarservice med dina frågor på telefon 08-714 60 94 eller e-post donation@erstadiakoni.se

Kontakta insamlingsavdelningen

Besöksadress:
Erstagatan 1 N

Postadress:
Ersta diakoni, Insamling
Box 4619
116 91 Stockholm

E-post: donation@erstadiakoni.se

Telefon 08-714 60 94

Stöd oss: Plusgiro 90 00 54-8 ~ Bankgiro 900-0548 ~ Swish 9000548