Man sitter med händer i knät

Ersta sjukhus startar mottagning för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Ersta sjukhus startar en mottagning för vuxna som lider av posttraumatiskt stressyndrom som konsekvens av sexuellt våld samt krig, tortyr och andra migrationsrelaterade traumatiska händelser.

– Tillståndet kan drabba människor i alla åldrar, och om PTSD inte behandlas kan det leda till annan psykisk ohälsa och sjukdom. Ersta sjukhus i samarbete med andra socialt inriktade verksamheter inom Ersta diakoni ger oss goda förutsättningar att ge individanpassad vård, psykosociala insatser och stöd, säger sjukhuschef Sara Lindholm Larsson.

– Ersta diakonis värdegrund som bygger på att se hela människan är tydlig oavsett verksamhet. Här finns kompetensen att möta behov, vare sig de är av fysisk, psykisk, social eller existentiell natur och vara ett stöd för människor i en svår situation, säger Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni

Uppdraget från Region Stockholm gäller i två år från det att verksamheten öppnar, med möjlighet till förlängning. Förberedelser inför verksamhetsstart pågår med målsättningen att ta emot de första patienterna i september 2024.

Ersta sjukhus är Sveriges största idéburna sjukhus med en mer än 170 år lång historia. Under 2023 invigdes vårt nya sjukhus i centrala Stockholm, och nu pågår upprustning av tidigare sjukhuslokaler vilket möjliggör att än fler kan erbjudas vård.

Läs mer

Sara Lindholm Larsson

Ersta sjukhus växer

Sara Lindholm Larsson är sjukhuschef för Sveriges största idéburna sjukhus. "Vi står väl förankrade i vår värdegrund, men fortsätter samtidigt att utvecklas för att möta det ökade behovet av vård och omsorg”, säger hon. Läs hela intervjun här>>

Rolf Julin är en av våra givare

"Att stödja er är ren glädje"

Ruth och Richard Julins stiftelse bidrar på många sätt till att utveckla Ersta sjukhus och möjliggöra att vi kan ge den bästa av vård och omsorg. Läs mer här. >>

Historisk bild från Ersta sjukhus

Ersta sjukhus – över 170 år av erfarenheter

Visste du att Sveriges första sjuksköterskor utbildades inom Ersta diakoni? Läs mer om Ersta sjukhus gedigna historia här>>