Stöd oss

"Att stödja er är ren glädje"

Tack vare generösa bidrag från Ruth och Richard Julins stiftelse har Ersta sjukhus kunnat uppgradera sin medicinsktekniska utrustning, allt i syfte att öka kvaliteten, underlätta för patienterna och öka patientsäkerheten.

Ruth och Richard Julins stiftelse startades av de två makarna i syfte att stötta privat sjukvård utan vinstsyfte. Från den ursprungliga donationen på 150 000 kronor har stiftelsen sedan 1971 beviljat anslag för närmare 481 miljoner kronor.

Rolf Julin är barnbarn till grundarna och nuvarande ordförande, den första från familjen som innehar den posten.

– Det känns hedersamt att kunna fullfölja min farmor och farfars önskan om att göra gott och stötta den privata vården i Sverige. Idag sitter min son Richard i stiftelsens styrelse så vi generationsväxlar och arbetar tillsammans mot vårt gemensamma mål.  

Ersta diakoni har beviljats anslag till medicinteknisk utrustning från Julins stiftelse sedan 1995. De är därmed en tongivande del i vår utveckling och att Ersta sjukhus kunnat uppvisa resultat på en hög, avancerad nivå.  

– Det är ren glädje att stödja er och hjälpa till så att ni kan ligga i frontlinjen. Vi gör regelbundna besök på Ersta sjukhus och kan konstatera att ni gör ett fantastiskt arbete. Att ni dessutom vinnlagt er om att bygga ett sjukhus som värnar att det ska kännas ombonat och varmt är något utöver det vanliga.  

Under 2023 beviljades anslag om sammanlagt 41,5 miljoner kronor till Ersta sjukhus från Julins stiftelse. Ett avgörande inköp som möjliggörs tack vare detta anslag är inköpet av ett robotassisterat kirurgiskt operationssystem. Val av leverantör skedde under året.  

– För oss är den här typen av teknisk utrustning en del av framtiden och ligger helt i linje med den avancerade tarmsjukvård vi utför. Vi är väl förberedda för att ta detta nästa kliv, säger Erik Syk, överläkare och sektionschef vid Kirurgi- och anestesikliniken på Ersta sjukhus. 

Kontakta insamlingsavdelningen

Besöksadress:
Erstagatan 1 N

Postadress:
Ersta diakoni, Insamling
Box 4619
116 91 Stockholm

E-post: donation@erstadiakoni.se

Telefon 08-714 60 94

Stöd oss: Plusgiro 90 00 54-8 ~ Bankgiro 900-0548 ~ Swish 9000548