Sahereh Roshandel

Omvårdnad i fokus

I höstas instiftades en ny roll på Ersta sjukhus: chefsjuksköterska och tjänsten gick till Sahereh ”Sassa” Roshandel. Syftet med rollen är att sätta omvårdnad ännu mer i fokus.

– Patientsäkerhet och kvalitetsutveckling är grundläggande faktorer inom vården. Att Ersta sjukhus valde att driva det arbetet utifrån en chefssjuksköterskeroll tycker jag är oerhört stimulerande. Det betonar vikten av gränsöverskridande teamarbete, där chefsjuksköterska och chefläkare samverkar i sjukhusledningen kring frågor om patientsäkerhet och kvalitet ur såväl medicinskt som omvårdnadsperspektiv. Signalvärdet av det är stort: här lyfts och prioriteras vikten av en god omvårdnad!

Vilken skillnad vill du skapa i rollen?

– Jag hoppas kunna tillföra omvårdnadskompetens i beslutsfattande forum samtidigt som jag vill arbeta verksamhetsnära med kvalitet, personcentrerad vård, patientdelaktighet, specifik och basal omvårdnad, samt kompetensutveckling.

Jag vill bidra till att införa utvecklingsstrategier med fokus på kompetens- där medarbetare har möjlighet att utvecklas i sin profession inom ramen för våra verksamheter. Här ska det finns utrymme att växa, möjlighet att delge sin kompetens till fler patienter som behöver vår vård samtidigt som man har mandat att vara med och påverka. Ett led i det är att lansera kompetensstegar för sjukhusets medarbetare. I arbetet ingår också att utforma nära samarbete med högskolor för att säkerställa och införa möjlighet till omvårdnadsforskning som gagnar patienterna.

–Mitt mål under 2023 är att starta arbetet med införande av en s.k. kompetensstege för sjuksköterskor tillsammans med ett par av våra vårdenhetschefer. Ett arbete som vi hoppas kunna implementera sjukhusövergripande för fler yrkeskategorier framöver. Tillsammans med HR kommer jag även se över hur vi kan bli ännu bättre på att hålla hög standard gällande bemanning och rekrytering. Vi har mycket kompetens och erfarenhet inom våra väggar, fina kvalitetssiffror och låg personalomsättning, det ger oss chansen att tillsammans med alla medarbetare, göra Ersta sjukhus till en ännu mer attraktiv arbetsplats.

Att fokusera på omvårdnaden är viktigt – och ger resultat.

– Är arbetsmiljön god och utvecklande har det visat sig ge evidensbaserad effekt. Vårdtiderna blir kortare, dödsfallen färre. Att sätta omvårdnad i fokus skapar en kvalitetsvinning för både patient, individ och samhället i stort.