Ersta Vändpunktens sommarläger

I Sverige lever 420 000 unga i familjer med missbruk. På Ersta Vändpunktens sommarläger får utsatta barn en paus från otryggheten.

Ersta Vändpunkten finns för dig som lever med eller vuxit upp med missbruk. Här kan du delta i vår gruppverksamhet, träffa våra konsulenter för ett enskilt samtal eller få rådgivning i svåra situationer.

Vår vision med sommarlägret är att ge alla barnen och ungdomarna en möjlighet att få uppleva ett läger med typiska lägeraktiviteter, lekar, gemenskap, livskunskap, samtal och fortsätta att fördjupa sig i de teman som vändpunkten har i sina gruppverksamheter.

”Det känns inte som om man är så ensam om det.
Här har alla varit med om samma sak.”

Ersta Vändpunktens sommarläger är en förlängning av gruppverksamheten vilket innebär att alla lägerbesökare har deltagit i Ersta Vändpunktens gruppverksamhet. Det går därför inte att anmäla sig till lägret om man inte tidigare deltagit i vändpunktens gruppverksamhet.

Här kan du se en film som sammanfattar barnens upplevelse av sommarlägret:

Ge en gåva

Ersta Vändpunktens verksamhet, inklusive sommarlägren drivs ideellt. Din gåva gör stor skillnad. Var med och bidra till att fler får uppleva en sommar så som den borde vara. Läs mer här>>

För barn och familjer

Vändpunktens barnprogram sätter barnet i centrum, inte den anhöriga med beroendeproblematik. Grupper finns för barn i åldersspannen 4-6 år, 7-9 år samt 10-12 år. Läs mer här>>

För tonåringar och unga vuxna

Ersta Vändpunkten erbjuder program för tonåringar och unga vuxna. Grupper finns för barn i åldersspannen 13-15 år, 16-19 år samt 20-25 år. Läs mer här>>