Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Historien om Ersta frimärken

Året är 1891 och Erstas föreståndare Johan Christoffer Bring är bekymrad. I rundbrevet till diakonissorna i december 1891 skriver han om det ökande antalet systrar på anstalten och att pengarna inte räcker till någon utbyggnad av lokalerna.

"Gåfvor har influtit... men vi ha ej fått någon donation och vi få på alvar bedja om det dagliga brödet. I sammanhang härmed ville jag föreslå att systrar hulpe oss med att samla frimärken. De gifer ganska god inkomst. Den skulle då tillfalla frikassan för sjukhuset eller polikliniken."

Även i tidningen "Olivebladet" nr 6/1891 ber J C Bring om bidrag med:
"Begagnade frimärken, ju äldre desto bättre, mottages med tacksamhet vid Diakonissanstalten. Våra konvalescenter hjelpa gerna att ordna dem och genom deras försäljande torde vi kunna samla ett och annat tiotal kronor till beredande af fri sjukvård för någon fattig sjuk."

Bring blir hörsammad och under slutet av år 1892 finns dokumenterat inkomster vid försäljning och gåvor av brevmärken, dels kr 51:20 för sålda frimärken (Olivebladet 6/1892) dels 1/2 säck potatis samt brevmärken från prosten Thorman (Olivebladet 1/1893).

Försäljningen av skänkta frimärken inbringade sedan under åren betydande belopp, som användes till frisängar för mindre bemedlade patienter på Ersta sjukhus.

| Fler

Kontakt

Ersta frimärken
Box 4619
116 91 Stockholm

Besök: Erstagatan 5

Gåvor/paket skickas till: Ersta frimärken, Erstagatan 3G,
116 28 STOCKHOLM

Telefon 08-714 63 44
@ frimärken