Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Så jobbar Ersta äldreomsorg med kvalitet

Våra kundnöjdhetsmätningar

För oss är det viktigt att de som bor på våra äldreboenden och tar del av dagverksamheterna känner sig trygga, får stöd utifrån sina behov och önskemål och ges möjlighet till en meningsfull dag. För att ta reda på vad de som bor hos oss tycker, arbetar vi både med egna, Socialstyrelsens och Stockholms stads kvalitetsmätningar. 

Vi har egna kundnöjdhetsmätningar och framförallt tre fokusområden som är extra viktiga för oss: måltidsupplevelsen, aktiviteter och personlig omvårdnad.

Socialstyrelsen genomför årligen en rikstäckande undersökning om vad de äldre tycker om sin äldreomsorg, och som vi tar del av. Där jämför vi våra resultat med andra äldreboenden i länet och nationellt. För dagverksamheten gör Stockholm stad kvalitetsmätningar som vi tar del av. 

Resultaten från alla undersökningar analyseras både i aktuell verksamhet och på ledningsnivå för att se vad som fungerar bra och om det är något som behöver förbättras i verksamheten. Alla som tar del av verksamheten får information om resultaten och verksamhetens åtgärder. 

Skriv ut