Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Städning – en viktig del av patientsäkerheten

I en sjukhusmiljö är städningen av yttersta vikt, inte bara för den allmänna trevnaden utan framför allt för att skapa en säker miljö för våra patienter och medarbetare.

På Ersta sjukhus arbetar vi för att ständigt hålla en hög kvalitet på de städtjänster som utförs hos oss. Exempelvis måste all personal som städar våra operationssalar ha en specialutbildning i hur en sådan miljö ska rengöras. Vi arbetar också med att fråga både patienter och medarbetare om hur de upplever den utförda tjänsten för, att om möjligt, bli än bättre.

Tidningen Expressen har låtit Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) göra en specialkörning av de data som SKL samlar in via den nationella patientenkäten för att se vad patienterna tycker om renligheten på ett stort antal sjukhus.

43 000 patienter fick frågan ”Anser du att avdelningen var tillräckligt ren?” Mer än 20 procent svarade ”nej” eller ”delvis” på denna fråga. Vilket alltså betyder att mer än var femte patient som vårdats på sjukhus inte tycker att avdelningen de låg på var tillräckligt ren.

I undersökningen uppvisar Ersta sjukhus ett annat resultat. Hela 95 procent av de tillfrågade svarar ja på fråga om det tycker att det är tillräckligt rent på avdelningen, medan endast 2 procent svarar nej på frågan.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni