Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta äldreomsorg kvalitetssäkrar måltiden

Hannahemmet

Ersta äldreomsorg kvalitetssäkrar måltidsupplevelsen och nutritionen för de äldre. Dietisten Martin Andersson besöker de äldre, utbildar personal och ser till att inte bara nutrition utan själva måltidsupplevelsen är i fokus.

Ersta äldreomsorg växer och med det så kommer ett större behov av kompetenser. Dietisten behövs inom äldreomsorgen för att måltiderna är så pass viktiga för våra äldre. De kan vara en stor källa till glädje varje dag om de görs med omsorg. Med en dedikerad resurs som komplement till den kompetens som finns på våra äldreboenden idag kan vi säkerhetsställa att lägstanivån är hög på våra boenden. Att varje dags måltid blir en upplevelse oavsett vem som arbetar. Hos oss serveras inte bara frukost, lunch och middag utan även mellanmål, nattmål eller en nyttig fördrink före frukosten.

Måltiden ska vara viktigast under dagen på våra äldreboenden. Det är vetenskapligt bevisat hur viktigt det är att uppleva social samverkan, meningsfull sysstelsättning och där kan vi samlas kring måltiden och gemensamt förbereda och sedan avnjuta maten. 
Martin Andersson, dietist Ersta äldreomsorg
Med ålder och sjukdom ökar risken för undernäring. Den äldre individen kan ha olika ätsvårigheter t ex orkeslöshet, olika typer av rörelsenedsättning, smak och luktförsämring eller aptitlöshet och allt detta gör det svårare att täcka sitt energi- och näringsbehov. Med ålder och ofta sjukdom så blir maten vi äter otroligt viktig både för både kroppen och själen. Det är då extra viktigt att säkerställa att maten är så bra och god som möjligt, så att man kan leva med hög livskvalitet den tid man har kvar.

Martin Andersson, Ersta äldreomsorgs dietist kommer till Ersta diakoni med ett antal års erfarenhet från geriatrik och avancerad hemsjukvård. Martin säger; jag tar även med mig ett brinnande engagemang för den äldres rätt till en fantastisk måltidsupplevelse och bra nutrition.

Dietistens kompetens ligger i näringslära och måltider. Dietistutbildning är tre år, inom nutrition, psykologi och samtalsteknik mm. Det är också dietistens roll att utföra personalutbildning av sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och arbete med rutiner och riktlinjer. För Erstas äldreboenden kvalitetssäkrar dietisten och ser till att måltidsupplevelsen får samma fokus som nutrition. 

Här kan du läsa mer om Ersta äldreomsorgs olika boenden; Mariahemmet, Hannahemmet och Linnégården.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni