Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

December

 • Ersta Sarahemmet – framtidens äldreboende

  Den 5 -6 december anordnade Centrum för kunskapsutveckling konferensen ”Framtidens vård- och omsorgsboenden”. Ersta Äldreomsorg representerades av socialchef Ann-Sofi Wetterstrand och äldreomsorgschef Christine Tell som var inbjudna att tala under rubriken ”Ältadalens äldreboende – från människans behov till innovation” om det nya äldreboendet Sarahemmet som Ersta diakoni, i samarbete med Besqab, just nu bygger i Ältadalen.

 • Ersta diakoni ny ägare av HSB Omsorg

  Nu har Konkurrensverket godkänt affären och från och med den 16 december 2016 är Ersta diakoni ägare av HSB Omsorg. Vi är mycket stolta och glada över förvärvet och ser fram emot att fortsätta driva och utveckla verksamheten.

 • Ersta Vändpunkten i Södermalmsnytt

  För den som lever nära missbruk är julen en av de värsta helgerna på året. Ersta Vändpunkten var först i Sverige med att erbjuda anhöriga till drog- och alkoholberoende stöd och hjälp. Idag intervjuas Bo Blåvarg, verksamhetschef på Vändpunkten, i Södermalmsnytt.

 • Ersta diakoni blir starkare och når utanför Stockholm med förvärvet av HSB Omsorg

  Förvärvet stärker ytterligare Ersta diakonis ställning som en av landets ledande idéburna organisationer inom vård och omsorg där hemtjänsten blir ett viktigt komplement till Ersta diakonis nuvarande verksamhet. Målsättningen är att kunna erbjuda patienter och brukare en högkvalitativ vård och omsorg i en sammanhängande vårdkedja. Efter transaktionen kommer Ersta diakonis totala omsättning uppgå till omkring 1,3 miljarder kronor. Övertagande sker efter godkännande av Konkurrensverket.

 • Samverkan för äldres munhälsa

  Dålig munhälsa hos äldre kan leda till stort lidande. För att upptäcka och komma till rätta med problemen i tid krävs samarbete mellan olika omsorgsfunktioner som exempelvis sjukvård, äldrevård och tandvård. Ett professionsövergripande handlingsprogram för bl.a. Sveriges kommuner och landsting har nyligen presenterats för att öka kunskapen om äldres munhälsa, samordna insatser och informera äldre tidigt.

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni