Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Februari

  • Ersta Hannahemmet invigt!

    I Råcksta ligger Ersta diakonis nya äldreboende med finsk-svensk inriktning. Här ser vi till människors behov att kunna kommunicera på sitt språk, så vi har personal som pratar finska och svenska.

  • Mycket nöjda patienter på Pelarbacken

    Ersta diakonis mottagning för hemlösa genomför regelbundet undersökningar bland patienterna för att se hur nöjda de är med den vård de får.

  • Invigning av nya Lilla Erstagården

    Idag invigdes vårt helt nybyggda hus för barn- och ungdomshospice, nya Lilla Erstagården.

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni