Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus i samarbete med Karolinska kring cancerrehabilitering

Sjuksköterska hälsar på patient

SLL (Stockholms läns landsting) uppmärksammar vikten av vård efter en cancerbehandling. På Ersta sjukhus har vi länge arbetat aktivt med att ge våra patienter bästa möjliga eftervård.

Sedan våren 2017 samarbetar Ersta sjukhus med Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i ett projekt för patienter med nydiagnostiserad ändtarmscancer. Det innebär att patienten kommer i kontakt med cancerrehabiliteringen strax efter diagnosbeskedet och får adekvat hjälp. Josefin Segelman, överläkare kirurgi, Ersta sjukhus har disputerat inom sexuell funktion hos patienter med ändtarmscancer, och leder Erstas deltagande i projektet.

Josefin Segelman

- Problem med sexualitet, urin och avföring drabbar många patienter med ändtarmscancer. Livskvaliteten kan försämras. Det är viktigt att vi visar öppenhet och vågar prata om de här besvären. I vårt samarbete med Karolinska och Centrum för Cancerrehabilitering erbjuder vi rehabilitering på ett tidigt stadium vilket ökar våra möjligheter att hjälpa patienten, säger Josefin Segelman.

 

Ersta sjukhus är ett utvecklat centrum för mag- tarmkirurgi och vi utför runt 3 900 operationer om året. Vi har 35 vårdplatser och fem operationssalar för verksamheten och för patienter med cancer i tarmen så har vi erkänt korta handläggningstider och framstående resultat.

Patientnära forskning på Ersta sjukhus

Ersta sjukhus bedriver även kvalificerad forskning inom mag- och tarmkirurgi och de flesta av våra kirurger är aktiva forskare inom ämnet mag- och tarmkirurgi, med ett stort antal publicerade vetenskapliga artiklar. Vår forskning har bland annat gjort Ersta sjukhus till ett av Sveriges mest framstående sjukhus för vård av patienter med tjock- och ändtarmscancer.De vanligaste diagnoserna som vi behandlar är obesitas, ljumskbråck, gallsten, tjocktarmscancer, ändtarmscancer, ljumskbråck, ärrbråck, anala åkommor, inflammatorisk tarmsjukdom samt halsbränna och sura uppstötningar. På Ersta sjukhus finns också en stomimottagning, som i över 25 år har varit ett tryggt stöd för stomipatienter och närstående.

Läs hela artikeln av SLL här

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni