Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ny upphandling av psykiatri

I samband med att Stockholms läns landsting gjort en genomlysning av sina avtal har det framkommit att det nuvarande avtalet för psykiatri inte är korrekt och att en ny upphandling måste göras.

För Ersta sjukhus del innebär det att den psykiatri som bedrivits sedan 1967 nu ska upphandlas och att ett nytt avtal ska börja gälla 2019.

Jan-Åke Zetterström, chef Ersta sjukhus, kommenterar:

- Vi har självklart full respekt för och tycker det är viktigt att Stockholms läns landsting har korrekta avtal. Vi kommer svara på den nya upphandlingen och vår förhoppning är givetvis att vi ska kunna erbjuda patienter psykiatri även efter 2018.

Läs mer på SVT Nyheter här

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni