Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus – första sjukhus i Stockholms läns landsting att införa Journal via nätet

JVN

Nu tar Ersta sjukhus ännu ett steg i arbetet med E-hälsa och en mer patientcentrerad vård. Som första sjukhus av Stockholms läns landstings TakeCare-användare inför vi nu Journal via nätet, en e-tjänst från 1177 Vårdguiden. Journal via nätet ger patienten möjlighet att själv se sin journal digitalt.

Att på ett enkelt sätt ha tillgång till sin journal stärker patientens kunskap och delaktighet i sin egen vårdprocess vilket skapar en ökad kvalitet i vården. Möjligheten att kunna se sin journal digitalt har efterfrågats av patienterna och att ha insikt i sin vårdplan ökar tryggheten och öppnar för bättre dialog mellan patienter och vårdgivare.

Lott Bergstrand är chefläkare på Ersta sjukhus:

- Vi är mycket stolta över att vara det första sjukhuset av Stockholms läns landsting TakeCare-användare som inför Journal via nätet. Vi arbetar ständigt för att öka patientens tillgänglighet och delaktighet i vården och Journal via nätet är ett viktigt steg i det arbetet. 

Ersta sjukhus inför Journal via nätet 1 februari 2017 på alla vårdenheter utom psykiatri som kommer att ansluta senare under våren. Röntgen- och patologisvar visas inte. Journalanteckningar från och med 1 januari 2016 kommer att visas.

Fakta om Journal via nätet:
Via 1177.se kan patienter själva logga in med sitt BankID och se journalanteckningar, diagnoser, provsvar och vårdkontakter. Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänst Journal via nätet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni