Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Glädjande besked om förlängt avtal med Ersta sjukhus

Ersta sjukhus

HSN, Hälso- och sjukvårdsnämnden, har enhälligt fattat beslut att avtalet med Ersta sjukhus mag-tarmcentrum i sin helhet ska förlängas till och med sista december 2018.

- Det är otroligt glädjande för såväl våra patienter som för verksamheten och medarbetarna att avtalet i sin helhet nu förlängs till och med 31 december 2018. Jag är jätteglad för allt engagemang och mångas bidrag i den här frågan och vill passa på att tacka för allt stöd från patientföreningar, enskilda patienter och medarbetare och många andra, säger Jan-Åke Zetterström, chef Ersta sjukhus.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni