Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus mobila tema söker upp hemlösa

Ersta sjukhus mobila team för hemlösa utanför Klaragården.

Tidningen Mitt i följde med Ersta sjukhus mobila team för att söka upp hemlösa och ge sjukvård.

Många hemlösa har dåliga erfarenheter av vården och är rädda. Ersta sjukhus uppdrag är att avlasta den övriga vården och ge hemlösa vård på samma villkor som andra.

Att vara mobila innebär att sjuksköterskor och läkare kan leta upp och träffa de hemlösa där de befinner sig och bygga en relation, ett förtroende. Som hemlös är inte sjukvård prioriterad och man söker ofta vård för folksjukdomar i ett sent skede, något man med uppsökande verksamhet kan förbättra.

Artikel i tidningen mitt i om Ersta sjukhus mobila team för hemlösa. Foto: Carlos Montecinos för Mitt i.

På bilden: Malin Björkman och Jessica Källman utanför Klaragården, ett härbärge endast för kvinnor. 

Läs hela artikeln här: ”De söker upp hemlösa – för att ge vård”

 

Foto: Carlos Montecinos för Mitt i.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni