Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kvalitetsparametrar i sjukvården - debatt i Dagens Medicin

Debattartikel i tidningen Dagens Medicin om kvalitetsmätning i sjukvården och Ilmar Reepalus förslag om vinsttak i välfärden.

Idag skriver Jan-Åke Zetterström sjukhuschef Ersta sjukhus tillsammans med tio andra vårdaktörer inom den privata och ideella vårdsektorn om att man istället för vinsttak inom välfärden bör fokusera på att styra vården utifrån kvalitetsparameterar. Tre möjliga utvecklingsområden föreslås. 

Läs hela artikeln här: ”Det går utmärkt att styra vården utifrån kvalitetsmått”

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni