Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ideella aktörer ska undantas från vinstbegränsning

Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni

Regeringen har beslutat att idéburna aktörer inte ska omfattas av det kommande lagförslaget om begränsningar av vinster i välfärden.

Ersta diakonis direktor Stefan Nilsson tycker att beskedet är positivt men menar också att för den ideella sektorn är frågan om begränsade vinster inte någon kärnfråga.

- Som icke-vinstsyftande aktör behöver vi ges bättre förutsättningar för att bedriva vård och omsorg. Det viktigaste för oss är hur man hanterar upphandlingar och att kvalitetskrav ska värderas högre och inte bara pris. Den ideella sektorn står idag för bara 3 procent av vård- och omsorgsmarknaden, vi vill och kan mer.

I Svenska Dagbladet kommenterar Stefan Nilsson också de problem som den nya lagen kan innebära för större aktörer inom den idéburna sektorn. Bland annat ställer lagen krav på att ideella aktörer måste skapa en separat juridisk enhet för varje verksamhet.

– Det skulle skapa en enorm administrativ börda för oss, med en mycket mer komplex redovisning, säger direktor Stefan Nilsson till Svenska Dagbladet.

Läs hela artikelni SvD här

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni