Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta diakoni på plats i Almedalen

Almedalen

Nu är Ersta diakoni på plats i Almedalen. Syftet med vår närvaro är att möta politiker och påverka i de frågor som har stor betydelse för oss. I år gör vi det bland annat genom ett eget seminarium.

Har upphandlingarna blivit juridikens gisslan?

Under årets Almedalsvecka kommer Ersta diakoni att hålla ett frukostseminarium med paneldebatt på ämnet ”Har upphandlingarna blivit juridikens gisslan?”

Paneldeltagarna är förutom vår egen direktor Stefan Nilsson, Ardalan Shekarabi (S), Acko Ankarberg Johansson (KD) och Ulrika Stuart-Hamilton (Famna).

Upphandlingarna blir fler och fler och deras betydelse för Ersta diakonis verksamhet ökar. Idag räknas våra mervärden sällan med i utvärderingsförfarandet av aktörer. Upphandlingarna gynnar istället ofta kapitalstarka aktörer på de idéburnas bekostnad.

Syftet med den här aktiviteten under Almedalsveckan är att lyfta de skevheter som vi ser i systemet och att stärka vår position på lång sikt. Paneldebatten kommer att hållas på Vinäger torsdagen den 5 juli.

Andra aktiviteter och budskap

Under veckan kommer Martin Andersson, dietist äldreomsorg, att prata om mat för äldre på temat ”Åldersboom” och ”Så kan vi må bättre av framtidens mat”.

Ann-Sofie Wetterstrand, områdeschef socialt arbete, kommer att delta i paneldebatt på ämnet ”Att utveckla äldreboenden”.

I samarbete med Film & Tell kommer vi att prata om ”Att jobba som undersköterska, ett viktigt och attraktivt jobb”.

Förutom aktivt deltagande kommer vi att punktbevaka några av de 399 seminarier som handlar om vård och omsorg under veckan, samt träffa politiker och andra nyckelpersoner i enskilda möten.

På plats i Visby under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan kommer Stefan Nilsson, Helena Ruhmén, Jan-Åke Zetterström, Anders Gustafsson, Ann-Sofi Wetterstrand, Catrin Viksten, Martin Andersson och Pernilla Sturve representera Ersta diakoni och dess mångfald av verksamheter.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni