Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef Ersta sjukhus, svarar på Kalla Faktas anklagelser

Jag har sett Kalla Faktas program nu. Det är om möjligt sämre än jag hade förväntat mig. Jag ska bemöta några av de felaktigheter och konstigheter som finns i programmet.

Först vill jag säga: De barn, och deras familjer, som vistas på Lilla Erstagården befinner sig i en situation som vi andra inte kan föreställa oss. Mitt i deras förtvivlan finns våra medarbetare med för att lindra och trösta. Det är en svår uppgift, men familjernas situation är långt svårare. Detta är en verksamhet som betyder oerhört mycket för många familjer och som vi är stolta över.

Kalla Fakta påstår att vi försökte sparka en tidigare ansvarig läkare på Lilla Erstagården, men att Ersta diakoni tvingades betala skadestånd till henne. Sanningen är att vi gjorde en gemensam överenskommelse, som båda parter då var nöjda med. Jag förväntar mig att Kalla Fakta antingen publicerar domen – eller inför en rättelse.

Vidare har reportrarna under två års research uppenbarligen inte förstått att Ersta diakoni är en ideell förening. Vi delar inte ut någon vinst. När vi gör ett överskott, så återinvesteras det i verksamheten. Vi satsade 74 miljoner kronor på den byggnad där Lilla Erstagården idag bedriver sitt arbete. Det faller på sin egen orimlighet att vi skulle göra det för att därefter inte vilja hjälpa de svårt sjuka barn som Lilla Erstagården är till för.

Vår vårdchef bemötte i sin intervju påståendet om att vi inte tar emot vårdkrävande patienter. Det gör vi. Det stämmer helt enkelt inte.

Sedan har vi Natasha Pedersen, som av TV 4 under morgonen har presenterats som en av de främsta internationella experterna på palliativ vård för barn. Jag är inte intresserad av själva etiketten, men jag ber er notera följande: När Norges motsvarighet till Socialstyrelsen, Helsedirektoratet, tog fram riktlinjer gällande palliativ vård för barn och unga, så fanns Natasha Pedersen mycket riktigt med i den grupp som utförde arbetet. Men som brukarrepresentant, inte som medicinsk expert. Hon lämnade dessutom, enligt uppgift till oss, arbetet innan det var slutfört. Detta i kombination med hennes onyanserade påhopp på vår verksamhet, grundat på hörsägen, borde få rätt många att sätta frågetecken kring hennes omdöme och kunnande.

Jag undrar också om reportrarna hörde av sig till exempelvis de medicinska experterna i den norska referensgruppen? Helsedirektoratets rekommendationer tar nämligen upp precis det som Kalla Faktas reportrar skjuter in sig på, det vill säga utsättning av näring och vätska. Jag har skrivit om det i ett inlägg här nedan på Facebook. Men jag citerar ändå åter Helsedirektoratet: ”Tillförsel av vätska och näring ska vara för barnets bästa. För att den ska vara det, så måste kroppen kunna tillgodogöra sig de tillförda näringsämnena. Ett barn ska aldrig hungra eller törsta, men ska heller inte belastas med mat och vätska mer och längre är vad som är bra för barnet.”

Detta är just den avvägning som görs. Och att sätta ut näring är inte en ”metod” på Lilla Erstagården, som Kalla Fakta påstår.

Jag vill också än en gång påminna om det som borde vara självklart för alla. Vårdpersonal jobbar under strikt tystnadsplikt och sekretess. Även i de fall då vår version inte stämmer överens med den som en anhörig ger.

Det råder ingen tystnadskultur på Ersta diakoni eller Lilla Erstagården. Under de här två åren har vår personal hållit en föreläsning på två timmar för de bägge reportrarna. Vi har försökt hjälpa dem att förstå hur vård i livets slutskede fungerar. Vi har gett dem intervjuer med två företrädare på sammanlagt nästan en timme.

Än viktigare är att vi på Lilla Erstagården har anonyma personalenkäter, vi har visselblåsarfunktion, vill du inte gå till din chef så kan du gå till chefens chef. Och om man inte är nöjd med att vi byggt ett system för detta, så får man lyssna till alla de vittnesmål som finns i kommentarsfältet från förra Facebookinlägget.

Den kritiska personal som kommer till tals i programmet verkar alla härröra från 2013, där Kalla Faktas reportrar helt förlitar sig på de personer som lämnade i samband med att vi bytte ledning. Var finns självständigheten i förhållande till källorna?

Jag vill passa på att tacka för allt stöd vi får. Det är överväldigande. Som ni kan se i vårt förra inlägg, så är det många människor inom professionen som ger oss stöd i det vi skriver.

Det som gör mig så ont är att detta mediala haveri som Kalla Fakta idag gör sig skyldiga till, skadar just de människor vi gör allt för att hjälpa. Både de som har vårdats, de som vårdas just nu, och de som kan komma att behöva hjälp i framtiden.

En förälder berättar om detta här: https://www.facebook.com/ebbebus/posts/1285678078248376?__tn__=K-R  

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till vår personal. Att oförskyllt drabbas av dessa fruktansvärda anklagelser är helt absurt. Att de står starka och fortsätter sin viktiga uppgift är värt så oerhört mycket respekt, så oerhört mycket kärlek.

Tack till er som ger dem det.

Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef Ersta sjukhus

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni