Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Förändringar i verksamheten

I juni kom beskedet att Ersta sjukhus inte får förlängt avtal med Stockholms läns landsting för psykiatrisk öppen och sluten specialistsjukvård. Beslutet innebär att verksamheten vid Ersta psykiatriska klinik tyvärr upphör efter den sista december. Tidigare i år stod det också klart att Ersta diakoni inte fick förlängt avtal med landstinget för att driva vård för personer i hemlöshet vidare. Verksamheterna vid Erstabacken och Pelarbacken upphörde 1 september.

Vi beklagar djupt att vi inte fick fortsätta att driva verksamheter som har hjälpt så många och som har varit så uppskattade, verksamheter som på många sätt var en central del av vår identitet. Att hjälpa utsatta var den viktigaste drivkraften för dem som startade Ersta diakoni 1851.

Vi är samtidigt glada att vi vann ett långsiktigt avtal avseende specialiserad öppen- och slutenvård, inklusive intensivvård inom internmedicin och kirurgi, och att vi har fått fortsatt förtroende att utveckla verksamheten på Lilla Erstagårdens barn- och ungdomshospice.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni