Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Stiftelse ger miljonbelopp

Stiftelsen Bertil Strömberg stödjer Ersta Möjlighet, en ny verksamhet för en mycket utsatt grupp – hemlösa kvinnor med missbruks-/psykiatrisk problematik som har flytt från en våldsam partner. Stiftelsens bidrag på hela 10 miljoner kronor innebär att vi har kunnat renovera och anpassa lokaler för det nya skyddade boendet. Vi är glada att hälsa stiftelsen välkomna som en av våra stora givare.

Hej ordförande Torbjörn Arnér! Berätta mer om stiftelsen.
Bertil Strömberg växte upp under små omständigheter. Han skapade sin förmögenhet genom byggnation och försäljning av villor. Med tiden köpte han ett större antal hyresfastigheter i Stockholm, som idag är samlade i Bertil Strömberg Fastighets AB. Bertil Strömberg kände starkt för uteliggarna, som han kallade för sina ”portvakter”, de som inte hade någonstans att bo och måste hitta skydd för natten. När han gick bort testamenterade han en del av sin kvarlåtenskap till stiftelsen, där avkastningen på medel ska användas bland annat till social hjälpverksamhet bland utslagna unga, gamla och sjuka.

Varför Ersta diakoni?
Ersta diakonis verksamhet ligger helt i linje med stiftelsens stadgar. Ersta diakoni har sedan starten bedrivit socialt arbete. I dagens samhälle finns ett omfattande behov av social hjälpverksamhet och det vill vi gärna bidra till. Det föll sig naturligt att stödja en verksamhet som Bertil Strömberg själv skulle ha stöttat.

Vad vill ni att ert stöd ska bidra till?
Stiftelsen hoppas att stödet dels ska bidra till att öka skyddet för de utsatta kvinnor som omfattas av Ersta Möjlighets verksamhet, dels sätta fokus på ett stort samhällsproblem som handlar om våld mot kvinnor i nära relationer.

Kort om Ersta Möjlighet
Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik är en grupp som är i stort behov av skydd, men de har svårt att få plats på skyddade boenden. De är ofta beroende av den man som också regelbundet misshandlar dem och har inget socialt nätverk att ta till. Att lämna mannen kan innebära att de hamnar på gatan, med risk för ett eskalerande missbruk och ökad prostitution. Ett liv som i sin tur ofta leder till en tidig död. Därför startar vi nu det skyddade boendet Ersta Möjlighet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni