Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hos oss ska alla kunna känna sig hemma

Christine Tell, områdeschef boende och dagverksamhet


”Vi får fina omdömen från dem som bor på våra äldreboenden och jag har så bra chefer och medarbetare. De brinner för att forma en äldreomsorg där de själva skulle vilja bo. 

På våra äldreboenden ska alla kunna få fortsätta vara sig själva, bestämma över sitt eget liv och bli sedda som de unika människor de är. Vi kan åstadkomma det genom att vi med genuint intresse lyssnar på dem och deras anhöriga. Vi tar till vara deras livsberättelser och tar reda på hur de vill ha det här och nu, sedan anpassar vi efter deras förutsättningar. Ibland innebär det att en person plötsligt vill göra saker som aldrig tidigare har varit ett intresse, ibland precis tvärtom – att saker som varit viktiga tidigare i livet inte längre är det. Och så måste det få vara. Det är viktigt att man får fortsätta äga det som går av självbestämmande hela livet. 

Det finns många fina möten med personer som bor hos oss som jag skulle kunna berätta om. Till exempel kvinnan som levt ett mycket hårt liv innan hon kom till oss som berättade för personalen att hon aldrig tidigare haft det så fint och blivit så väl omhändertagen. Eller mannen som förstod att hos oss får alla vara den de vill, och för första gången i sitt liv vågade visa sig sminkad och klädd i kvinnokläder.

Vi arbetar aktivt för att kunna implementera senaste forskning i vår äldreomsorg, för specialistkunskap och att medarbetarna har rätt kompetens för att kunna bemöta de boende på bästa sätt. Vi utgår från vad ett gott åldrande är och vad som ger hälsa. Vilka faktorer som påverkar och vilka miljöer som är bra. Aktuell forskning visar att fysisk aktivitet, bra måltider, social samvaro, natur, kultur och möjlighet till delaktighet för en meningsfull vardag är de viktiga komponenterna. Utifrån det planerar vi vår omsorg individuellt, med utgångspunkt i varje persons egna önskemål och förutsättningar. 

I våra miljöer ska det finnas stimulans för alla sinnen. Det ska gå att se, känna, titta och röra. Men det behöver inte vara för tillrättalagt, för perfekt. Det ska finnas utrymme för boende att få hjälpa till, att kunna fixa med ett visset blad på en blomma, plocka fram saker eller rätta till kuddar. 

Vid måltider äter vår personal med de boende så att de kan hjälpa dem som behöver det. Det är också ett sätt att umgås och i de fall de boende själva inte har förmågan att plocka upp samtalstrådar hjälper personalen till med att få samtal att flyta. Måltiden ska vara trevlig, social och en naturlig samlingspunkt. De som vill och kan hjälper till med förberedelser, dukning och disk. Dessutom har vår dietist har tillsammans med vår leverantör arbetat fram ett eget koncept för att individanpassa måltidernas storlek och näringsinnehåll.

En del av vårt arbete handlar om att stödja de anhöriga så att de får kunskap, förståelse och acceptans för sjukdomar som deras nära har. Det skapar förtroende och tillit. Vi är inte rädda för att prata om döden med dem och med de boende. Det är ett faktum att när man kommer till oss så är det i slutet av livet och då är det viktigt att man förstår det och är överens om hur man vill att den sista tiden i livet ska vara. 

Ersta diakonis värdegrund Se människan är ett levande arbetsredskap som vi använder oss av i det dagliga arbetet. Det är en trygg kompass för hur vi bemöter människor, vare sig det är boende, anhöriga eller arbetskamrater.”

Läs mer om våra äldreboenden.

Skriv ut