Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hej Anders Eriksson, programchef Ersta nya sjukhus, vi skulle vilja ställa några frågor till dig.

Hur långt har byggprocessen kommit?

Detaljplanen är igenom och nu väntar vi på att bygglovet ska vinna laga kraft, så att vi kan börja bygga. Under tiden arbetar vi vidare med projekteringen av det nya sjukhuset, samtidigt som förberedande arbeten pågår i kvarteret. Eftersom vårt befintliga sjukhus ligger intill byggområdet planerar vi också för att klara utmaningen att bedriva full verksamhet under byggtiden.

När kan vi ta emot den första patienten?

Första kvartalet 2023 är det tänkt att vi ska kunna ta emot de första patienterna. För att övergången till det nya sjukhuset ska ske så smidigt som möjligt behöver nuvarande sjukhus växa och utvecklas in i den nya byggnaden. Den utvecklingen börjar redan nu.

Varför behövs gåvomedel till bygget?

För att vi ska kunna fortsätta erbjuda specialiserad sjukvård och kunna hjälpa fler behövs en modern sjukhusbyggnad som stödjer framtidens vård. Det är en stor investering för en icke vinst-syftandeverksamhet att våga göra utan offentliga medel. Tack vare gåvomedel kan våra resurser gå till patienter, verksamhet och den bästa medicintekniska utrustningen, så att vi kan hålla den höga kvalitet som vi anser att vår vård ska göra.

Skriv ut