Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Historia

historisk bild

År 1864 flyttade diakonissanstalten från Jaktvarvet på Kungsholmen, till Ersta-kvarteren på Södermalm. Den bönsal i sjukhusbyggnaden där gudstjänsterna hölls visade sig redan från början vara för liten, eftersom inte enbart husets folk, utan även människor utifrån sökte sig hit för att höra Erstas föreståndare pastor J C Bring predika.

Mycket har förändrats i både kyrka och samhälle sedan en grupp engagerade personer 1849 bildade en förening i syfte att i Stockholm grunda en "Diaconiss-inrättning". Även Ersta diakonisällskap, som den ideella föreningen numera heter, har genomgått många förändringar. Att bygga en kyrka var ett av många projekt, men kanske ett av de viktigaste. Ersta kyrka har varit och är ett andligt hem för alla de människor som tjänat och tjänar sina medmänniskor genom att verka och leva som diakoner i Svenska kyrkan.

Vi vill se kyrkan som Erstas hjärta. I Ersta kyrka ordnas gemensam bön de flesta av årets dagar. På söndagar och högtider firas gudstjänster som är öppna för alla. Sedan 2011 har Gustaf Sjökvists Kammarkör Ersta kyrka som sin bas och medverkar vid gudstjänster och i vår konsertverksamhet. I vår serie Musik i Ersta kyrka ges varje år konserter med såväl svenska som internationella musiker. Kyrkan ger även tillfälle för dop, vigsel och begravning.

Kyrkan, i tidstypisk nygotisk stil, invigdes 29 dec 1872. Dess arkitekt var Per Ulrik Stenhammar, som även blev kyrkans förste organist.

Under årens lopp har kyrkan renoverats flera gånger, vilket gett kyrkorummet varierande karaktär genom åren. Fokus i kyrkorummet har dock alltid varit krucifixet från Oberammergau, tillverkat på 1860-talet. Bilden av altaruppsatsen med krucifixet finns på förpackningarna som skickas ut i landet från Erstas oblatbageri. Likaså präglas varje oblat med krucifix.

1968-69 genomgick kyrkan en grundlig renovering, under ledning av arkitekten C.H. Bergman, då man bland annat bytte ut bänkarna mot klädda stolar i björk och målade väggarna röda. Diakonisskåren, som den då hette, finansierade rosettfönstret ovanför altaret.

Glasmålningen utfördes av konstnären Lars Rolf. Motivet bygger på Ersta kyrkas dåtida roll som vigningskyrka för diakoner. Duvan är fredens och diakonins symbol och fönstrets cirkelform står för diakonins världsomfattande utsträckning. Två och två ger sig duvorna ut från centrum, liksom Jesu första lärjungar sändes ut i par. I deras väg följer den heliga anden, symboliserad av eldstungor.

1971 invigdes den nuvarande orgeln, byggd av Olof Hammarberg. Orgeln har 21 stämmor, varav några behållits från den tidigare Åkerman och Lund-orgeln.

2014 skedde en stor renovering, under ledning av arkitekten Jonas Lindwall. Kyrkorummet har återfått sin ursprungliga färgsättning i grått och vitt. Stengolvet har slipats. Ett nytt altare och en ny dopfunt har invigts. Dessa är i samma kalkstenstyp som golvet. Nya knäfall, bänkar, ambon och psalmbokshyllor har tillkommit.

Ersta diakonkår har skänkt lampetterna och ikonerna som pryder väggarna. Ikonerna utfördes av Erland Forsberg och dess gemensamma nämnare är gestaltandet av diakoni. Två ikoner som redan tidigare smyckat Ersta kyrka flankerar nu altaruppsatsen – Gudsmodern på norra sidan, utförd av Erstamedarbetaren Karl-Gustaf Johansson, och Kristus på den södra, utförd av Gabriel Briones. Ytterligare en befintlig ikon, Födelseikonen, utförd av Karl-Gustaf Johansson, kommer som tidigare att visas tillsammans med Erstas välkända julkrubba.

Kyrkans textilier, varav en stor del kommer från Erstas egen kyrkotextilavdelning, har i möjligaste mån tagits tillvara och anpassats för de nya förhållandena.

Kyrkorummet fortsätter både bevaras och utvecklas. Välkommen att följa det som sker!

| Fler

Kontakt

Ersta kyrka
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1 inne på gården

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta kyrka

Öpettider
Vardagar mellan 08:00-16:00
Lördagar och söndagar i samband med förrättning,
konsert och gudstjänst