Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Tillgänglighet

Hörselslinga
Det finns hörselslinga i kyrkan. Ställ in hörhjälpmedlet i T- eller MT-läge. Det finns också möjlighet att låna en bärbar hörstav. Be våra konservärdar om hjälp.

Färdtjänst
Färdtjänst beställs till Ersta kyrka, Erstagatan 1.

Parkering
Har du ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan du stå upp till 3 timmar på lämplig plats inom området.

Rullstolsplats
Det finns speciella rullstolsplatser. Biljett bokas som vanligt.

Ledagare
Ledsagare följer med gratis utan biljett.

Toaletter
Handikappanpassade toaletter finns i anslutning till biljettkassan på Erstagatan 1K.

| Fler

Kontakt

Ersta kyrka
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1 inne på gården

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta kyrka

Öpettider
Vardagar mellan 08:00-16:00
Lördagar och söndagar i samband med förrättning,
konsert och gudstjänst