Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Före besöket

Till Ersta sjukhus Diabetes- och endokrinologimottagning välkomnar vi patienter med diabetes och endokrina sjukdomar från Stockholms län men även patienter från övriga Sverige. Vi tar även emot försäkringspatienter.

I första hand önskar vi en remiss från din vårdcentral, husläkare eller motsvarande. Det underlättar för både dig som patient och för oss som arbetar här så att vi kan förbereda ditt besök så bra som möjligt.

När en remiss kommer till oss bedöms den inom tre dagar av en läkare. Om den medicinska bedömningen leder till ett besök på mottagningen blir du kallad inom vårdgarantin.

Inför besöket skickar vi ut en brevkallelse med information om provtagning och förberedelser. Du får också en sms-påminnelse två dagar innan besöket om vi har tillgång till ditt mobilnummer.

Provtagningsremisser går digitalt till alla laboratorier inom Stockholmsläns landsting, som tillhör Karolinska sjukhuset. Information om vilka laboratorier det gäller, hittar du på www.karolinska.se/lab.

Om du söker för diabetes så är det en stor fördel om du inför besöket använder din blodsockermätare för att kontrollera ditt blodsocker före varje måltid och 1½ - 2 timmar efter varje måltid, samt inför natten under minst 3 dagar. Ta med blodsockermätaren till besöket, så kan vi ladda ner dina blodsockervärden i datorn. Dessa blodsockerkurvor gör det lättare att hitta rätt behandling redan vid första besöket.

Vi rekommenderar också att du tar med dig alla dina diabeteshjälpmedel till besöket.

Du kan också skriva en egenremiss (egen vårdbegäran).

Egen vårdbegäran ska innehålla:

 • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
 • information om dina symtom eller din sjukdom
 • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen
 • samtycke för vårdgivare att läsa din journal

Ju noggrannare du är i din beskrivning, desto lättare blir det för oss att bedöma ditt vårdbehov.

Att ta med till/förbereda inför mottagningsbesöket:

 • Legitimation
 • Betalkort
 • Information om tidigare besvär/diagnoser/undersökningar
 • Information om hur diagnos/symptom påverkar ditt vardagliga liv
 • Information om aktuella mediciner. Ta gärna med läkemedelslistor där doser och styrkor framgå
 • Information om du behöver några nya recept
 • Information om du äter några naturläkemedel

Gäller ditt besök diabetes ta även med:

 • Blodsockermätare och diabetesdagbok
 • Diabeteshjälpmedel

Under Praktisk information har vi samlat information som kan vara bra att ha innan du kommer till Ersta sjukhus Diabetes och endokrinologimottagning.

Skriv ut