Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hospice slutenvård

Ersta Hospice bedriver Specialiserad Palliativ Slutenvård (SPSV) på uppdrag Stockholms Läns Landsting. Vi tar emot patienter från hela Stockholms län.

Vi tar emot patienter i livets slutskede

Vi kan vårda upp till 20 patienter, de flesta i sent palliativt skede. Även korta vårdperioder av patienter med vårdbehov i ett tidigare palliativt skede kan vårdas hos oss i väntan på hemsjukvård eller kommunalt boende. Vi tar emot patienter oavsett diagnos som behöver specialiserad palliativ vård i livets slutskede med komplex symtombild och stort omvårdnadsbehov.

Hög kompetens och stor respekt för patientens självbestämmande 

Vi besitter hög medicinskteknisk kompetens, vi hanterar exempelvis avancerad smärtbehandling med läkemedelspump, centrala infarter, tracheotomerad patient, syrgasbehandling. 

I teamet runt patienten och de närstående ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, präst och kurator. Vi lägger stor vikt vid att patienten får behålla sitt självbestämmande och sin självbild trots svår sjukdom.

Alla patienter vårdas i enkelrum med rymliga badrum. Närstående har möjlighet att sova över inne på de flesta patientrum.

Remissinformation

För att komma till Ersta Hospice krävs remiss krävs.

E-remiss utfärdas i  Take Care, mottagare: Ersta Hospice slutenvård, Ersta Sjukhus

Remiss via fax skickas till: 010-4516027.

Telefon

Ring gärna vid frågor gällande platstillgänglighet och intagningskriterier.

Koordinator måndag – fredag kl.7-15:30 tel. 08-714 66 01.

Övrig tid 08-714 66 05 (avdelningens nummer).

Välkommen med dina remisser!

Skriv ut