Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Alla äro våra bröder - om diakonins insatser i kris- och krigstid

Alla äro våra bröder - om diakonins insatser i kris- och krigstid

 Omslag till skrift Uppdraget att ha beredskap att rycka ut till lidande och nödställda medmänniskors hjälp, har alltid funnits i kyrkans och diakonins värld.

Från de första årens otroliga insatser i exempelvis koleraepidemin på 1850-talet till nutidens katastrof- och krisbearbetningsteam, har diakonins företrädare varit aktiva och gjort ovärderliga insatser.

Läs skriften (48 sidor) som pdf >>>

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni