Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vad Specieriksdalern blev värd - om tillkomsten av Ersta kapell/kyrka och dess fortsatta historia

Vad Specieriksdalern blev värd - om tillkomsten av Ersta kapell/kyrka och dess fortsatta historia

Omslag till skrift

I detta häfte är det Ersta kyrkas tillblivelse och historia som skildras. Ett eget kapell var tidigt ett önskemål och därmed ett böneämne för diakonissanstaltens systrar och ledning. När kyrkan stod färdig blev den platsen för tillbedjan och lovsång och gudsmöten. Där vigdes systrarna till sin tjänst, där firades kyrkoårets alla gudstjänster och där fick man fira herrens heliga nattvard.

Läs skriften (56 sidor) som pdf >>>

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni