Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vi gör väl

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt.

Vi är idag en av Sveriges största aktörer inom idéburen bedriven vård och socialt arbete, utfört icke-vinstsyftande. Det ger oss en unik position och en plattform att verka utifrån.

På Ersta diakoni möter vi människor – inte livskriser, sjukdomar och symptom.

Vår vision

Tillsammans med dig skapar vi Sveriges främsta vård och omsorg - Diakoni i tiden.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni