Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Anne CasparssonAnne Casparsson - Skribent och kommunikatör

Anne Casparsson är frilansjournalist med särskilt intresse för barns rättigheter, djurrätt och fredsfrågor.

I boken "Det handlar om barn" är Anne författare till kapitlet "Hon var jätterädd och vi följde med".

Vad tror du att det beror på att antalet barn som behöver hjälp har ökat?

Jag tror att det finns flera faktorer; samhället monterar ner mer och mer av de som har med barns välfärd att göra, de sociala klyftorna ökar, barnfattigdomen ökar liksom psykisk ohälsa. Stress, press och prestationskrav är andra faktorer.

Vad skulle man kunna göra för att få myndighetsinstanser att ta barn på större allvar?

Jag tror at det är viktigt att belysa många av de utsatta barnens behov som kanske inte hörs och syns, de som inte kan göra sin röst hörd eller har en omgivning som kan föra deras talan; papperslösa barn, marginaliserade barn, barn i utsatthet och missbruk, barn utsatta för övergrepp, mobbing och utanförskap. Här har vi alla ett ansvar.

Behövs det en nationell Barnrättsbyrå och hur skulle den bäst drivas och verka för att inge förtroende bland barnen?

Ja! Det tror jag helhjärtat på. En barnrättsbyrå som kan verka på flera nivåer, och som når ut till de barn som behöver det bäst. Jag tror att en sådan byrå skulle behöva bedrivas i samarbete med det civila samhället och kommuner.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni

Anne Casparsson

Ett mycket stort engagemang som går som en röd tråd är mitt intresse för barns rättigheter, både lokalt och globalt. Jag har skrivit i ämnet och varit ordförande för Clowner utan Gränser, där fokus ligger just på utsatta barn i världen, men även här hemma. Jag reste med dem till Libanon, Moldavien samt Ukraina och möte barn i oerhört utsatta situationer, på barnhem, i fängelser och i flyktingläger.

Meriter

Anne har skrivit boken Ung i Palestina - Att leva som tonåring under ockupation, (Anne Casparsson och Britta Abotsi, Alhambra förlag). Boken tar upp den situation som många barn och tonåringar i Gaza, på Västbanken och i Östra Jerusalem lever under.