Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Susanna AlakoskiSusanna Alakoski - Författare

Susanna Alakoski är författare, mest känd för boken Svinalängorna, som belönades med Augustpriset 2006. Aktuell med Dagens Skräckis (kapitelbok för barn) och Oktober i Fattigsverige. I augusti i år utkom tredje delen i hennes barnbokstrilogi, ”Dagens skräckis”.

I boken "Det handlar om barn" är Susanna författare till kapitlet "Mod att våga - dags för Lex Barnfattigdom".

Vad menar du med ett samhälle som alstrar skuld?

Jag tror, att om man som medborgare inte kan påverka exempelvis en hemlös människas situation, genom att gång på gång skänka pengar, så alstrar det skuld. Du brottas med att som individ inte kunna hjälpa, samtidigt kan du inte påverka samhället att agera tillräckligt snabbt vad du än tycker. Jag tror att där samhället brister i sin omsorg om medborgarna, känner du som individ skuld eftersom du vill, men kan inte hjälpa.

Hur kommer vi ur skulden och blir mer konstruktiva som medmänniskor?

Det sociala arbetat måste politiseras. Det betyder inte att socialarbetare ska vara politiker. Det betyder enbart att socialarbetare ska vittna om den verklighet de ser och känner till. Som medmänniska ska du alltid påtala de brister du uppfattar för dem som har makten. Det kan du göra på alla nivåer.

Hur skapar vi modiga socialsekreterare utan att förlita oss på politiska beslut?

Jag tror att socialarbetare behöver gå samman. Agera tillsammans, och över gränserna. Det finns bra exempel just nu i tiden, jag imponeras av exempelvis "Nu bryter vi tystnaden", som är ett nätverk för socialarbetare i Stockholm och ett tvärfackligt samarbete mellan fackförbundet Vision och Akademikerförbundet SSR. Mer sådant!

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni

Susanna Alakoski

Susanna Alakoski fotograferad av Elisabeth Ohlsson-Wallin.

Bakgrunden till mitt engagemang för frågor om social utsatthet kommer från rent personliga upplevelser som barn. Utbildade mig sedan till socionom, och har sedan som författare fortsatt att intressera mig för samhällsfrågor. Sociala frågor i synnerhet.

I alla mina böcker dyker det sociala upp. Missbruk, kriminalitet, våld mot kvinnor. Jag skriver även om sociala metoder, modeller skönlitterärt.

I Oktober i Fattigsverige, som liknar en dagboksessä ställer jag frågan om man kan vara socialt sjuk? Om man kan det, kan man i så fall bli socialt frisk? Vad krävs för att man ska kunna bli det i så fall?