Ersta oblatbageri

Ersta diakonisällskap har tillverkat nattvardsoblater sedan år 1909 och är idag den största tillverkaren i landet. Drygt fyra miljoner oblater om året produceras för hand av anställda och volontärer. Oblaterna är helt ekologiska och glutenfria.

Redan år 1905 fanns det planer på att starta ett oblatbageri på Ersta. I februari 1909 började den tillverkning av nattvardsoblater som fortfarande pågår. Man köpte ett oblatjärn från Tyskland och diakonissan Louise Spångberg utsågs att sköta tillverkningen. Hon kontaktade Diakonissestiftelsen i Köpenhamn, varifrån hon fick råd om hur bakningen skulle gå till. Redan från början hade man elektriska järn. 

Långt in på 1980-talet var det främst pensionerade diakonissor som arbetade ideellt på oblatavdelningen. Idag är det anställda samt ett antal frivilliga och pensionerade diakonissor i oblatbageriet. Vill du hjälpa till som volontär - läs mer här nedanför.

Oblater levereras huvudsakligen till församlingar inom Sverige och statistiken nedan över försäljningen ger i viss mån en bild av nattvardsfrekvensen i Sverige.

Vad är en oblat?

Ordet oblat kommer av latinets oblatum, som betyder det framsatta, det offrade, ursprungligen det framsatta brödet som de första kristna medförde till sina nattvardsmåltider. Brödet är symbol för evigt liv. Oblat blev så småningom benämningen på de tunna, tunna vita kakor av osyrat bröd, präglade med korset eller andra kristna symboler, som utdelades vid nattvarden.

Det var med största vördnad man förr arbetade med allt som hörde till oblatbakningen. Munkar och nunnor utvalde vetekornen och framställde mjölet under bön.

Efter schismen på 1100-talet mellan kyrkorna i Rom och Konstantinopel, blev en av skillnaderna mellan dem att grekisk ortodoxa använder jäst bröd vid utdelandet av nattvarden, medan den romersk katolska använder osyrat bröd, det bröd som Jesus använde vid påskfesten tillsammans med lärjungarna. 

Tillverkning och gräddning

Bruket att grädda oblater mellan två järn går tillbaka till 800-talet. Dessa järn bestod av två rektangulära plattor av smidesjärn, försedda med var sitt långt skaft. Oblatdegen pressades mellan järnplattorna som hölls över den öppna elden. Den ena av plattorna var graverad med rundlar med kristna symboler, den andra var slät. Endast tre - fyra oblater kunde till en början framställas samtidigt, men antalet ökade så småningom. Fortfarande är principen för oblatjärn densamma, men de är numera elektriska och rymmer 44 oblater.

Överskottet från våra oblater bidrar till Erstas sociala verksamheter. Våra glutenfria oblater är bakade på ekologiska råvaror till 100%.

Mer om oss

Volontärarbete på Ersta

Ersta diakoni har stort behov av volontärer i många av de verksamheter som vi bedriver. Det kan till exempel handla om att hålla sällskap, delta i äldreboendenas caféverksamhet eller att gå på promenad.

Vårt diakonala uppdrag

Grunden i diakonalt arbete är att hjälpa och ge röst åt de svaga och hävda människans lika och okränkbara värde. Det tjänande förhållningssättet har sin utgångspunkt i Bibelns berättelser om hur vi kan vara till stöd och hjälp för den som behöver.

Vill du veta mer om Erstas historia?

Ersta museum ligger i ett av de äldsta husen på Erstaklippan. Huset har inhyst allt från barnhem till matsal för hemlösa och berättar nu Ersta diakonis historia – en berättelse om kvinnliga pionjärer, hängivet arbete, tro och medmänsklighet.

Kontakta oss

Vi tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag via 

Telefon 08-714 63 47 
E-post oblaten@erstadiakoni.se

Telefontid

Måndag-fredag klockan 13.00-15.00.
Du kan alltid lämna ett meddelande på vår
telefonsvarare, vi ringer upp dig så snart vi
har möjlighet.

Besök oss

Erstagatan 1 (innanför porten)

Box 4619
116 91 Stockholm