Unik metod för att förebygga analcancer

Peter Borch-Johnsen, endoskopist, forskar vid Uppsala universitet på en ny metod som förhoppningsvis kommer få stor betydelse i arbetet framåt med att förebygga, och minska risken för. ändtarmscancer.

Peter Borch-Johnsen studerar en ny endoskopisk teknik för att upptäcka tidiga cellförändringar i analkanalen och behandla dessa med flexibel endoskopiicke sövda patienter. Metoden är han först i Sverige med. 

Detta med hjälp av en ny endoskopisk metod där man i ett tidigt skede detekterar, och kan ta bort, förändringar i ändtarmen.

– Metoden går ut på att vi undersöker små förändringar i analkanalen innan det blivit till cancer. Förhoppningsvis kommer vår upptäckt betyda mycket för många, men framför allt för den största riskgruppen: HIV-positiva män med sexuella relationer med andra män.

Tidigare har kirurgi varit standardmetod i Sverige för att ta bort cellförändringar i analkanalen. Data hittills visar att den endoskopiska metod Peter istället utforskar är effektiv samtidigt som den ger mycket få komplikationer och är skonsam för patienten. 

Här kan du läsa en forskningsrapport om detta.

Forskningen lyfter ny aspekt av prevention

Resultatet av en stor screening-studie om 300 HIV-positiva män som har sex med andra män har precis avslutats. 

Har vi rätt i vårt antagande kommer väldigt många patienter att kunna hjälpas av metoden.


Hos en stor andel av de inkluderade männen hittade vi cellförändringar i analkanalen och hittills ett fall av cancer. Cellförändringar behöver inte betyda att det utvecklas en cancer, men inom riskgrupper finns generellt en ökad cancerrisk. Nu när vi både kan undersöka och behandla förändringar på ett skonsamt sätt så lyfter vi en ny aspekt i frågan om att preventivt arbeta mot utvecklandet av analcancer, säger Peter Borch-Johnsen. 
 
Parallellt med studien pågår en intervjustudie (där patienter med cellförändringar i analen intervjuas om hur de upplever den endoskopiska behandlingen) och inom kort startar arbetet upp med att se om Peters forskningsresultat kan generera en ny klassifikation som i framtiden kommer underlätta i bedömmandet av anala dysplasier.

– Målet med hela projektet är att utreda om metoden är så bra som vi tror att den är, och att sedan sprida kunskapen vidare till Sverige och resten av världen. Har vi rätt i vårt antagande kommer väldigt många patienter att kunna hjälpas av metoden. Vi brinner för det här, och tror att vi är något riktigt stort på spåren.

Cellförändringarna i analkanalen är associerade med HPV infektion. HPV är något mycket vanligt men kunskapen om att viruset kan ge cellförändringar, och i förlängningen analcancer, är inte lika känt. Peter Borch-Johnsens forskning är därför viktig ur många olika aspekter och fler resultat och studier väntas publiceras under 2024.

Våren 2021 belönades Peter Borch-Johnsen med 1,5 miljoner kronor från Regionalt Cancer Center för sin forskning.

Ersta sjukhus

Människors behov av specialiserad vård och god omsorg växer. Så det gör vi också. Nu senast med ett nytt modernt sjukhus på Söders höjder. Där vetenskap och hjärta går hand i hand. Där människor känner sig trygga och sedda.