Ersta sjukhus

Peter Borch-Johnsen, endoskopist, forskar som doktorand på en ny metod som förhoppningsvis kommer få stor betydelse i arbetet framåt med att förebygga, och minska risken, för ändtarmscancer.

Detta med hjälp av en ny endoskopisk metod där man i ett tidigt skede detekterar, och kan ta bort, förändringar i ändtarmen.

– Metoden går ut på att vi undersöker små förändringar i analkanalen innan det blivit till cancer. Förhoppningsvis kommer vår upptäckt betyda mycket för många, men framför allt för den största riskgruppen: HIV-positiva män med sexuella relationer med andra män.

Preliminära data visar att den metod Peter utforskar är effektiv, har mycket få komplikationer och är skonsam för patienten.

 

Stor studie med 300 HIV-positiva män

Just nu pågår en screening-studie på 300 HIV-positiva män som har sex med andra män i samarbete mellan Ersta Sjukhus, Venhälsan på Södersjukhuset AB och Karolinska Universitets Laboratoriet.

Har vi rätt i vårt antagande kommer väldigt många patienter att kunna hjälpas av metoden.

I studien jämförs cytologi med endoskopi. Den preliminära datan när man kommit halvvägs genom studien visar mycket goda resultat. 


– Självklart måste vi slutföra studien och sedan analysera all data innan vi kan uttala oss, men mycket talar för att vi är en ny, smärtfri metod för att förebygga ändtarmscancer på spåren, säger Peter Borch-Johnsen. 
 
Parallellt med studien pågår en intervjustudie (där patienter med cellförändringar i analen intervjuas om hur de upplever den endoskopiska behandlingen) och inom kort startar arbetet upp med att se om Peters forskningsresultat kan generera en ny klassifikation som i framtiden kommer underlätta i bedömmandet av anala dysplasier.

– Målet med hela projektet är att utreda om metoden är så bra som vi tror att den är, och att sedan sprida kunskapen vidare till Sverige och resten av världen. Har vi rätt i vårt antagande kommer väldigt många patienter att kunna hjälpas av metoden. Vi brinner för det här, och tror att vi är något riktigt stort på spåren.

Våren 2021 belönades Peter Borch-Johnsen med 1,5 miljoner kronor från Regionalt Cancer Center för sin forskning.

Ersta sjukhus

Behovet av specialiserad vård och god omsorg har aldrig varit större. Därför bygger vi morgondagens sjukhus där vetenskap och hjärta går hand i hand.