Ersta sjukhus

Forskning kring smärtstillning utan opioider

Claes Gedda, överläkare i anestesi och intensivvård och nybliven doktorand sen i maj 2021, forskar i ämnet smärtstillning och opiodanvändning efter bukkirurgi.

De senaste åren har de negativa effekterna av opioider fått en mer framträdande plats i debatten, i synnerhet efter att larmen från USA visar på en pågående opiodepidemi där. Även i Sverige har vi högst antal överdoser av opioider i Europa enligt OECD (2016), och forskning visar att i Sverige är andelen opererade för höftfraktur eller överviktskirurgi, som ett år efter genomförd operation fortsatt äter opioder för att lindra smärtan, skrämmande stor.

I sin forskning undersöker Gedda om de förändringar i omhändertagande som gjorts på Ersta sjukhus under perioden 2016 – 2019 haft effekt. En av dessa förändringar är att man börjat använda läkemedlet Gabapentin för smärtstillning efter bukkirurgi istället för opioider. Man har även ökat andelen minimalinvasiv kirurgi, d v s titthålskirurgi.

Resultatet kommer presenteras i forskningsrapporten längre fram, men den tendens man ser redan nu är att andelen opererade på Ersta sjukhus med noll opioider i blodet kraftigt har sjunkit mot tidigare.

– Att en tredjedel av våra patienter inte äter några tabletter, eller tar några opiodsprutor efter genomförd operation, är väldigt fina siffror och något många tror är omöjligt, säger Claes Gedda.

Mer om Ersta sjukhus

Så blir du patient på Ersta sjukhus

För att bli patient hos oss krävs i de flesta fall en remiss. Läs här om hur du går tillväga >>

Ska du ta prov eller göra en provtagning?

I anslutning till Ersta sjukhus finns Karolinska Universitetslaboratoriet. Mer information >>

Ta hjälp av vår patientvägledare

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med verksamheter som kan hjälpa dig.