Adam Carstens

Ersta sjukhus

Forskning kring bakteriefloran i tarmen, tarmmikrobiotan

2021 disputerade Adam Carstens, verksamhetschef för medicinkliniken, vid Örebro universitet med en avhandling som undersökte bakteriefloran i tarmen, tarmmikrobiotan.

– I min forskning har vi jämfört sammansättningen av mikrobiotan hos patienter drabbade av olika typer av tarminflammation (som Crohns sjukdom, ulcerös kolit och kollagen kolit) med friska individer. Vi har också undersökt om mikrobiotan kan användas för att förutspå hur väl patienter med tarminflammation läker på olika typer av behandlingar.

Resultatet av studierna visade att både mikrobiotan i avföringen och i tarmens slemhinna skiljer sig åt mellan patienter med olika typer av tarminflammation och friska individer.

– Dessutom har vi kunnat visa att hos patienter med Crohns sjukdom så verkar det finnas en lägre förekomst av vissa bakterier hos de patienter som inte läker ut på behandling med biologiska läkemedel.

– Hur kan verksamheten på Ersta sjukhus dra lärdomar av det du kommit fram till?


– I ett framtida perspektiv kan de fynd vi gjort bidraga till en bättre förståelse för samspelet mellan människa och bakterie både vid sjukdom och hälsa. De skulle också kunna bidraga till att individualisera behandlingar för individer som drabbats av tarminflammation.

Mer om Ersta sjukhus

Besökare i receptionen pratar med personal över disken

Så blir du patient på Ersta sjukhus

För att bli patient hos oss krävs i de flesta fall en remiss. Läs här om hur du går tillväga >>

handskbeklädda händer med provrör

Ska du ta prov eller göra en provtagning?

I anslutning till Ersta sjukhus finns Karolinska Universitetslaboratoriet. Mer information >>

Sjukvårdspersonal skriver på dator

Ta hjälp av vår patientvägledare

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med verksamheter som kan hjälpa dig.