Ny forskningsstudie undersöker möjligheten att förebygga tarmcancer hos unga

Upp till 7 av 10 med Lynchs syndroms riskgen riskerar att utveckla tjocktarmscancer i ung ålder. På Ersta sjukhus prövar man nu om ett känt och beprövat läkemedel mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) kan användas förebyggande.

Lynchs syndrom är ett ärftligt cancersyndrom som innebär att man har ökad risk för ett antal olika cancerformer. Av de som bär på riskgenen så drabbas upp till 7 av 10 personer av tjocktarmscancer. 1 på 250 personer kan också vara bärare av Lynchs syndom, vilket gör sjukdomen till den mest vanliga cancerformen som man kan bära anlag till.

– Dessa individer insjuknar ofta i ung ålder. Det är därför angeläget att de tidigt diagnostiseras och erbjuds regelbundna kontroller för exempelvis tjocktarmscancer och livmodercancer påtalar Ann-Sofie Backman, docent vid Karolinska institutet och överläkare i gastroenterologi vid medicinkliniken på Ersta sjukhus.

Individer med flera anhöriga som fått tjocktarmscancer eller livmodercancer innan 60 års ålder kan kontakta sin vårdcentral för att få remiss till genetisk vägledning. Finns misstanke om ärftlig risk kan man testa detta med ett blodprov.

Undersöker om läkemedel kan förebygga cellförändringar

På Ersta sjukhus, Sveriges största idéburna sjukhus, tillika universitetssjukvårdsenhet, pågår många olika studier på magtarmsjukdom. En av dem undersöker om ett känt tarmläkemedel för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) kan förebygga cellförändringar hos personer med Lynchs syndrom. Bakgrunden är att en studie har visat att aspirin kanske skyddar mot cellförändringar, men detta läkemedel kan medföra ökad risk för magbesvär och ge blödningsrisk. Mesalazin som används vid IBD liknar aspirin farmakologiskt men har inte samma biverkningar.

Andra center som just nu samarbetar och inkluderar studiedeltagare är Östra sjukhuset i Göteborg, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Skånes universitetssjukhus i Malmö, Uppsala akademiska sjukhuset samt Hvidovre sjukhus i Danmark.

– Personer med Lynchs syndrom kallas till regelbundna koloskopier för att man tidigt ska kunna identifiera en eventuell cancerutveckling. Lynchs syndrom växer så snabbt så  kontrollskopin kan behöva kompletteras med ett läkemedel som tas i förebyggande syfte. Därför undersöker vi nu om mesalazin kan förebygga cellförändringar, säger Ann-Sofie Backman.

Många patienter ser deltagandet i en vetenskaplig studie som en möjlighet att ta del av nya behandlingar innan de finns tillgängliga i sjukvården.

Kliniska studier bidrar till framtidens vård

Ersta sjukhus är ett av få sjukhus specialiserade på IBD och tidig cancerupptäckt med koloskopier. På sjukhusets FoU-enhet bedrivs patientnära forskning. Många av forskningsfrågorna väcks i mötet med patienterna och ses på Ersta sjukhus som viktigt för att kunna erbjuda en vård i framkant.

– På Ersta sjukhus finns en ambition att kunna erbjuda deltagande i en studie för våra patienter om det är möjligt. Vi koordinerar studierna och fungerar som spindeln i nätet för deltagande patienter. Vi är också delaktiga i rekryteringen av patienter till studierna, säger Cecilia Lindberg, forskningssjuksköterska på Ersta sjukhus.

– Vi informerar patienter om vad det innebär att delta i en klinisk studie, och finns tillgängliga för frågor och funderingar under hela studien, säger Anette Forsell, forskningssjuksköterska på Ersta sjukhus. Vi hanterar även forskningsprover, läkemedel och vissa studieundersökningar som intervjuer.

Antalet sjukhusbesök varierar beroende på studiens inriktning och omfattning. Somliga studier kräver endast provtagning vid ett tillfälle, medan andra inkluderar mer frekventa besök. Många patienter som blir tillfrågade om att delta i en kliniskt studie är positivt inställda.

– Många patienter ser deltagandet i en vetenskaplig studie som en möjlighet att ta del av nya behandlingar innan de finns tillgängliga i sjukvården. För många patienter känns det också viktigt att bidra till att vara med och utveckla och förbättra vården, säger Cecilia Lindberg.

Kort om studien

Mesalamine for colorectal cancer prevention program (MesaCapp) är en klinisk studie som leds av Karolinska institutet och genomförs på ett antal universitetssjukhuskliniker runtom i landet. Studiens syfte är att undersöka om ett känt tarmläkemedel kan förebygga tidig cancer hos personer med Lynchs syndrom.

Om du är intresserad av att delta i studier eller har frågor så är du välkommen att höra av dig till en forskningssköterska vid Ersta sjukhus för mer information.

Kort om Lynchs Syndrom

Lynchs syndrom är ett ärftligt cancersyndrom som innebär att man har ökad risk för ett antal olika cancerformer, exempelvis tjocktarmscancer och livmodercancer vid lägre ålder än i normalpopulationen.

Forskning kopplat till Ersta sjukhus

Personporträtt Adam Carstens

Om tarmmikrobiotan

Adam Carstens, verksamhetschef för medicinkliniken, forskar kring bakteriefloran i tarmen: tarmmikrobiotan.

Personporträtt Peter Borch-Johnsen

Om ny endoskopisk metod

Peter Borch-Johsen, endoskopist, forskar på ny metod för att förebygga ändtarmscancer.

Personporträtt Claes Gedda

Om smärtlindring efter bukkirurgi

Claes Gedda, överläkare i anestesi och intensivvård, forskar kring smärtstillning efter bukkirurgi utan opioider.