Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Våra värdeord

Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare och hur vi är mot varandra som medarbetare.

Professionalism

Vi ser våra medmänniskor, vi lyssnar med bibehållen integritet och agerar utifrån hög kompetens. Vården och omsorgen vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och vi möter framtiden genom att vara i ständig utveckling.

Tillit

Vi skapar en tillitsfull atmosfär genom att möta människor med respekt och omtanke. Vår professionalism är en grund för tillit i alla relationer.

Hopp

När vi skapar en tillitsfull atmosfär präglad av öppenhet och en positiv grundsyn bidrar detta till hopp.Vi är lyhörda för människors existentiella frågor och andliga behov. Vår professionalism och förmåga att bygga tillitsfulla relationer ger förutsättningar för hopp.

Människosyn

Ersta diakoni vill med sin människosyn säga till varje människa:

  • Du är unik och har ett värde som människa, bara genom att finnas till
  • Du har rätt till ett värdigt liv och ett respektfullt bemötande
  • Du har rätt till välbefinnandeoch meningsfullhet
  • Du har frihet, förmåga och ansvar att själv bestämma över ditt liv

Vi ser människan som en helhet av kropp, själ och ande med olika fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov där alla delar är beroende av varandra.Vi tror på människans egna inneboende resurser och förmågor. Ibland sätts de ur spel på grund av olika skeenden i livet. Vi ser till det friska och värnar om värdighet,välbefinnande och självbestämmande oavsett livssituation.

Bemötande

Ett av våra kvalitetskrav är att se den enskilda människan. Det innebär att vara uppmärksam och lyhörd, ge tid och bekräftelse. Det kan också vara att se varje individs förmåga och tillstånd och därefter bistå med stöd och hjälp efter behov.

I varje möte vill vi förmedla trygghet och hopp genom en tillitsfull atmosfär och en respektfull och medkännande attityd.Vi vill med våra uppgifter, vår kunskap, våra behandlingsmetoder och beprövade erfarenheter skapa möjligheter för människor till en positiv förändring och ett bättre liv.

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ äldreomsorg