Årsmöte och valberedning

Ersta diakonisällskap kallar medlemmarna till ordinarie årsmöte onsdagen den 12 maj 2021, kl. 13:00

Plats: Ersta kyrka
Erstagatan 1 K, Stockholm

Ärenden: Enligt § 9 i sällskapets stadgar

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021.

Kallelse, årsredovisning 2020, valberedningens förslag och eventuella motioner utsändes till medlemmarna under vecka 17.

Kallelse samt material skickas ut vecka 17.

Från årsmötet 4 maj 2020

För dokumentation från tidigare årsmöten, vänligen kontakta madeleine.nilsen@erstadiakoni.se

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsmötet bereda förslag till val av styrelse och revisor samt förslag till arvode för dessa. Valberedningen väljs varje år i samband med årsmötet och ska enligt stadgarna bestå av fem personer, varav en sammankallande.

Nuvarande valberedning valdes vid årsmötet den 4 maj 2020.

Valberedningens ledamöter

Dan Brändström, sammankallande
Kenneth Bengtsson
Hans Dalborg
Maud Lundin
Ulla Litzén

Mer om Ersta diakoni

Verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan slutet av 1800-talet. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Stöd oss

När du ger en gåva till Ersta diakoni ser du till att fler människor i utsatta livssituationer får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få den vård, omtanke och professionella bemötande de har rätt till.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: 
Box 4619,
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

- Observera att e-postadressen inte är avsedd för patientärenden eller personuppgifter.

- Du kan inte boka eller avboka tider för besök på Ersta sjukhus. För att hantera dina patientärenden, gå till 1177 Vårdguiden. För mer information om Ersta sjukhus olika kliniker, besök sjukhusets hemsida.

- För att komma i kontakt med våra övriga verksamheter, besök deras respektive hemsidor, exv Ersta hemtjänst eller Erstas äldreboenden.