Årsmöte och valberedning

 

Information och kallelse om nästa årsmöte 2021 kommer längre fram.

Från årsmötet 4 maj 2020

För dokumentation från tidigare årsmöten, vänligen kontakta madeleine.nilsen@erstadiakoni.se

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsmötet bereda förslag till val av styrelse och revisor samt förslag till arvode för dessa. Valberedningen väljs varje år i samband med årsmötet och ska enligt stadgarna bestå av fem personer, varav en sammankallande.

Nuvarande valberedning valdes vid årsmötet den 15 maj 2019.

Valberedningens ledamöter

Dan Brändström, sammankallande
Kenneth Bengtsson
Hans Dalborg
Maud Lundin
Ulla Litzén

Mer om Ersta diakoni

Verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan slutet av 1800-talet. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Stöd oss

När du ger en gåva till Ersta diakoni ser du till att fler människor i utsatta livssituationer får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få den vård, omtanke och professionella bemötande de har rätt till.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se