Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hos oss är maten individanpassad

På Erstas äldreboenden serveras måltiderna enligt det individanpassade måltidskonceptet The Meal Watch. 

Konceptet, som är ett samarbete mellan Ersta diakoni och Fazer, är utvecklat enligt de nya riktlinjerna för sjuka och äldre som Livsmedelsverket lanserade i april 2018. 

Det unika med The Meal Watch är att det är individanpassat, det vill säga att vi tar hänsyn till att näringsbehovet varierar från individ till individ. Genom att servera vad varje person behöver, vill ha och vid de tidpunkter som personen faktiskt är hungrig minimeras risken för undernäring. Dessutom hoppas man komma till rätta med det faktum att så mycket som en tredjedel av den traditionellt serverade maten slängs. 

För att identifiera individens energi- och näringsbehov finns fyra typindivider som är lätta för alla som arbetar inom vård och omsorg att känna igen sina boende och patienter i. Utifrån typindividerna och personalens redan stora kunskap kring de boende kan man enklare planera, servera och dokumentera dygnets måltider. Utbudet av mellanmål och smårätter har ökat för att stärka upp mellan huvudmålen samt för att korta nattfastan.

Konceptet The Meal Watch finns i alla verksamheter inom Ersta diakoni där måltider serveras.

Här kan du läsa mer om Livsmedelsverkets nya råd och riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen.

Illustration: Fazer

Skriv ut