Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välgörande och professionellt

Vi är i mitten av 1800-talet, i en tid av elände. Kolera, pest, och TBC sprids från hand till hand, från hus till hus. Fattigdom skapar hunger och nöden står för mångas dörr. Inflyttningen från land till stad ökar dessutom påfrestningarna och avslöjar bristen på resurser och inte minst omtanken om medmänniskor i utsatta livssituationer.

Vår historia börjar med rena lakan. År 1851. Då byggde vi vårt första sjukhus för fattiga. Vi gav ensamma mödrar både fristad, trygghet och bäddar med rena lakan. Hygien var i särklass det mest effektiva sättet att mota sjukdomar. Under samma tid startade Ersta diakoni Sveriges första sjuksköterskeskola för att möta och förebygga avsaknaden av vård. De stridbara diakonerna var dåtidens sociala entreprenörer. De tänkte i nya banor och såg behoven i ett vidare perspektiv. Framförallt, och mest särskiljande var att de såg människor i utsatta livssituationer som sina likar. Med det förhållningssättet var det naturligt att vilja tjäna sina medmänniskor.

Diakonernas helhetssyn präglade verksamheten tidigt. En människa är sällan ensam i sin nöd. Även anhöriga lider, då som nu. Inte lika uppenbart, inte lika synligt men väl så starkt. När de ensamma mödrarna vårdades kom barnens behov i fokus. Undervisning blev svaret och köket i det lilla sjukhuset fick duga som skola. Idag, på Ersta Vändpunkten, erbjuder vi samtal och stöd för barn och anhöriga som lever med någon i missbruk. Vid hospicekliniken på Ersta Sjukhus, där vi vårdar svårt sjuka i livets slutsked, får även de närstående professionellt stöd. Genom att också hjälpa anhöriga, lindrar vi smärtan och oron även hos patienten.

Diakonerna har gett oss ett arv som lever än idag. Våra värderingar är sedan länge skrivna i sten där Se människan är det centrala för varje medarbetare, varje verksamhet. Det vi gör idag utmärks därför av högsta kvalitet, respektfullhet och empatiskt bemötande.

Diakonerna formade Ersta diakoni som idéburen organisation 1851.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni