Stöd oss

Att skänka sin aktieutdelning är ett enkelt sätt att kunna ge lite till

När Ann Stern flyttade tillbaka till Sverige efter 12 år i USA blev hon tillfrågad om hon ville sitta med i Ersta diakonis dåvarande rådgivargrupp för insamling. Med erfarenheter från ett land som har filantropi som en naturlig del i sin kultur kunde hon bidra med ett annat perspektiv. Uppdraget ledde till ett eget engagemang i Ersta diakonis verksamheter och att skänka bort aktieutdelningen har varit självklart för henne.

– De flesta tror nog att det är krångligare att ge bort sin aktieutdelning än vad det faktiskt är, säger hon. Det man behöver göra är att kontakta sin bank och fylla i särskilda papper. Dessa ska vara banken tillhanda senast en vecka innan bolagsstämman. Resten sköter banken.

ann_stern.jpgAnn Stern vet vad hon pratar om. Sedan 2008 har hon bland annat bidragit till Ersta Flickhem, hospice och till Ersta Fristad. Hit kan kvinnor och barn från hela landet som är utsatta för våld i en nära relation komma för att få skydd, stöd och behandling. Även kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld samt trafficking kan komma till boendet.

– Jag brukar fråga var pengarna behövs bäst innan jag bestämmer vilken verksamhet jag vill skänka till, säger Ann Stern. Jag har haft möjlighet att besöka alla verksamheter och är imponerad av det arbete som görs. Personalens professionalitet i kombination med värme och omtanke gör att vården håller hög kvalitet. De ser människan i den utsatta situationen och jag vet att de pengar jag skänker gör nytta.

På bilden: Ann Stern. Fotograf Patrik Pettersson.

Kontakta insamlingsavdelningen

Besöksadress:
Erstagatan 1 N

Postadress:
Ersta diakoni, Insamling
Box 4619
116 91 Stockholm

E-post: donation@erstadiakoni.se

Telefon 08-714 60 94

Stöd oss: Plusgiro 90 00 54-8 ~ Bankgiro 900-0548 ~ Swish 9000548