Stöd oss

En officer och en gentleman – han lämnade Karlberg för att hjälpa utsatta barn

Ingemar Persson är generalsekreterare på Gålöstiftelsen, som sedan många år tillbaka stödjer flera av Ersta diakonis verksamheter – bland annat Ersta Vändpunkten där anhöriga i familjer med missbruk får stöd och hjälp. Han har ett förflutet som yrkesofficer, men för 13 år sedan lämnade han karriären på Karlberg för att utveckla stiftelsens arbete med att hjälpa och stärka barn.

Gålöstiftelsen grundades redan 1830 för att ta hand om barn som var föräldralösa eller hade föräldrar som på grund av missbruk inte klarade av att ta hand om dem. Stiftelsen drev sin verksamhet först på söder i Stockholm och sedan forsterhemsrörelsen i 80 år på Gålö söder om Stockholm. När staten tog över ansvaret för de föräldralösa barnen började stiftelsen arbeta mer aktivt med att dela ut stipendier för studier till barn och unga med begränsade ekonomiska förutsättningar.

ingemar_persson.jpgSedan 1982 har Gålöstiftelsen också delat ut stöd till föreningar, stiftelser och organisationer som arbetar med barn och ungdom. Från början i första hand till verksamheter som motverkar våld, mobbning, alkohol- och annat drogmissbruk. Idag även till organisationer som arbetar att stärka integration och mångfald och ge förutsättningar för god utbildning, möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter och samhällsengagemang.

När stiftelsen beslutade sig för att också stödja enskilda större projekt gick det första bidraget till inrättandet av en professur inom palliativ vård av barn, vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Ersta sjukhus. Ersta Vändpunkten är en av de verksamheter inom Ersta diakoni som Gålöstiftelsen har stöttat i många år.

- Det var lätt för oss att besluta om att stödja Ersta Vändpunkten, säger Ingemar Persson. Det arbete som görs här stämmer väl överens med grunden i stiftelsen.

Förutom Ersta Vändpunkten har bidrag också gått till Ersta Lukasgården och till Ersta Fristad. Varje år delas 40-50 miljoner kronor ut i stipendier, till organisationer och projekt.

På bilden: Bo Blåvarg, verksamhetschef Ersta Vändpunkten och Ingemar Persson, generalsekreterare Gålöstiftelsen.

Kontakta insamlingsavdelningen

Besöksadress:
Erstagatan 1

Postadress:
Ersta diakoni, Givarservice
Box 4619
116 91 Stockholm

E-post: donation@erstadiakoni.se

Telefon 08-714 60 94

Stöd oss: Plusgiro 90 00 54-8 ~ Bankgiro 900-0548 ~ Swish 9000548 ~ SMS ”ERSTA” till 72980 för att skänka 100 kronor.