Stöd oss

Sällskapet De gamlas vänner värnar om allas rätt till en värdig ålderdom

Sällskapet De gamlas vänner bildades 1895. Bakgrunden var en omsorg om ensamstående kvinnor, i en tid då de utan utbildning, make eller föräldrar som kunde försörja dem hade det svårt att klara sig själva. Det här var en tid då omsorg om andra var i ropet och många sällskap bildades. Kvinnor var ofta drivande och De gamlas vänner hade redan från början inskrivet i sina statuter att hälften av direktionen skulle bestå av kvinnor. Något vi också känner igen från stadgarna för Ersta diakoni som bildades under samma tid.

År 1911 invigde De gamlas vänner Hemmet för gamla i Enskede. Det kan liknas vid dagens äldreboenden, men var unikt på den tiden eftersom det erbjöd eget rum till den som bodde där. Sällskapet drev hemmet fram till 1959 då byggnaden såldes till staden. Huvudändamålet i verksamheten idag är att ge ett ekonomiskt stöd åt äldre, ensamstående, bildade kvinnor, med begränsad ekonomi men sällskapet kan också stödja verksamheter som främjar äldre.

Sallskapet de gamlas vanner.jpgFör första gången stödjer nu Sällskapet Ersta äldreomsorg med bidrag för ett projekt som syftar till att implementera befintliga riktlinjer, evidens och forskning i den dagliga omsorgen, så att senaste rön ska komma de äldre till del. Projektet vill också vara en naturlig del av forskningen och erbjuda både praktik och forskningsmöjligheter för studerande.

– Vi attraherades av tanken att föra över tillgänglig forskning i handling och vill gärna bidra till att det genomförs. Det ska bli intressant att följa och att besöka Ersta Hannahemmet för att se hur projektet fortskrider, säger Marianne af Malmborg från Sällskapet.

På bilden: Christine Tell från Ersta äldreomsorg och Marianne af Malmborg från sällskapet De gamlas vänner.

Kontakta insamlingsavdelningen

Besöksadress:
Erstagatan 1 N

Postadress:
Ersta diakoni, Insamling
Box 4619
116 91 Stockholm

E-post: donation@erstadiakoni.se

Telefon 08-714 60 94

Stöd oss: Plusgiro 90 00 54-8 ~ Bankgiro 900-0548 ~ Swish 9000548