Stöd oss

Timmermansorden ger stöd i livets slutskede

Förra året gav Timmermansorden en större summa till Ersta sjukhus hospiceklinik

– En viktig grund i vår verksamhet är att vi vill bidra till samhället och mänskliga behov, säger Johan Stenberg från Timmermansorden, som genom åren också bidragit till andra av Ersta diakonis verksamheter.

johan_stenberg.jpg– Vi försöker delta i Erstas seminarium när vi har möjlighet, besöker verksamhet och har haft representanter från Ersta med på våra möten för att presentera deras arbete. Det är mycket uppskattat och ger oss en bra bild av vad vi bidrar till, berättar Johan Stenberg.

Timmermansorden bildades redan på1700-talet och har idag närmare 1 300 medlemmar.

– Vi har en kommitté som prövar ändamålen vi bidrar till. Att kunna ge stöd till människor i livets slutskede är ett syfte som ligger helt i linje med vår grund att hjälpa människor som har det svårt, säger Johan Stenberg.

På Ersta sjukhus hospiceklinik vårdas svårt sjuka människor med målet att de ska kunna leva ett så gott liv som möjligt ända till slutet. Viktiga ledord i vården är respekt, delaktighet och trygghet. Den sjuke ska kunna ha sina anhöriga nära och stor vikt läggs vid att familj och vänner alltid ska känna sig välkomna.

– Vi är specialister på palliativ vård och omsorg. Vårt mål är att främja livskvalitet och ge trygghet, så att våra svårt sjuka patienter kan leva ett så aktivt och värdigt liv som möjligt. Gåvomedel bidrar till att vi kan göra mer för de människor som vårdas hos oss och för deras anhöriga, säger Karolina Behrnsten, verksamhetschef.

På bilden: Johan Stenberg från Timmermansorden.

Kontakta insamlingsavdelningen

Besöksadress:
Erstagatan 1

Postadress:
Ersta diakoni, Givarservice
Box 4619
116 91 Stockholm

E-post: donation@erstadiakoni.se

Telefon 08-714 60 94

Stöd oss: Plusgiro 90 00 54-8 ~ Bankgiro 900-0548 ~ Swish 9000548 ~ SMS ”ERSTA” till 72980 för att skänka 100 kronor.